Facebook link

Dobczyce - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Dobczyce

Dobczyce

Dobczyce
Dobczyce, Dobczyce Region turystyczny: Pogórza
Dobczyce to miasto leżące w dolinie rzeki Raby u stóp Góry Zamkowej i Jeziora Dobczyckiego. Historia Dobczyc sięga 1340 roku kiedy to uzyskały prawa miejskie, jednak pierwsze zapiski wspominają o wsi w 1266 roku.
Miasto zostało lokowane na prawie magdeburskim przez Kazimierza Wielkiego. Były więc miastem królewskim, wolnym od opłat celnych. Mieszkańcy Dobczyc w okresie największego rozkwitu miasta cieszyli się przywilejami królewskimi, korzystali np. z możliwości zakupu soli z nieodległych żup wielickich. Miasto spełniało funkcje handlowe, jednak po potopie szwedzkim nastąpił regres ekonomiczny Dobczyc. Najciekawszym obiektem Dobczyc są częściowo odbudowane ruiny zamku z XIII - XIV wieku. W tej warowni wychowywał się święty Kazimierz, a synów królewskich wychowywał Jan Długosz, pisząc tu kroniki. Nieopodal zamku znajduje się skansen budownictwa drewnianego, a także klasycystyczny kościół pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Częściowo zachowane mury miejskie z bramą wjazdową pochodzą z 1362 roku. Atrakcją turystyczną Dobczyc jest też Jezioro Dobczyckie – zbiornik na Rabie, rezerwuar wody dla Krakowa oraz okolic. Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość zwiedzania zapory.

Obiekty na trasie