Facebook link

Dolina Sanki - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Dolina Sanki

Dolina Sanki

Polna droga prowadząca do lasu.
Czułów Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Licząca niemal 8 km długości najdłuższa dolina Garbu Tenczyńskiego. Wypreparowana jest w skałach wapiennych przez rzekę Sankę.
Miejscami charakteryzuje się szerokim dnem i łagodnymi zboczami, co umożliwiło jej częściowe zasiedlenie. Lewe zbocze doliny jest niemal całkowicie zalesione, prawe – nieco mniej. Miejscami wyłaniają się z nich zwietrzałe skałki wapienne. Najciekawszy jest jednak końcowy odcinek doliny o charakterze przełomu – Dolina Mnikowska.