Facebook link

Dom Ludowy imienia Wincentego Witosa Wierzchosławice - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Dom Ludowy imienia Wincentego Witosa Wierzchosławice

Dom Ludowy imienia Wincentego Witosa Wierzchosławice

Dom ludowy, budynek w stylu dworkowym.

Wierzchosławice 696, 33-122 Wierzchosławice Region turystyczny: Tarnów i okolice

tel. +48 146797215
tel. +48 146575231
Zabytkowy budynek o charakterze dworkowym wybudowany został na początku XX wieku w miejscowości Wierzchosławice, w okolicach Tarnowa. Celem budowy było przeznaczenie budynku na Dom Ludowy, placówkę kulturalno-oświatową. Aktualnie jest gminnym centrum kultury i centrum edykacyjne.

Dom Ludowy wybudowany został dzięki wsparciu finansowemu ze składek chłopskich w 1924 roku, z inicjatywy i dzięki staraniom Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera RP. Misją placówki było przede wszystkim kształtowanie świadomości społecznej oraz postaw patriotycznych i obywatelskich. Poprzez organizację wydarzeń kulturalnych miała wpływać na rozwój kulturalny lokalnej społeczności.

Dom powstał w latach 1921–1924 według projektu inżyniera Henryka Dudka, pracami murarskimi kierował Józef Nieć, a ciesielskimi Ignacy Wszołek. W budowę zaangażowali się prawie wszyscy mieszkańcy gminy. Tu urzędował wójt Wincenty Witos, organizowano wiece polityczne i zgromadzenia, obchodzono święta ludowe i państwowe. Działało Koło Młodzieży Wiejskiej i Teatr Ludowy kierowany praz miejscowego nauczyciela Adolfa Kalicińskiego, w którym aktorami byli chłopi. W latach międzywojennych mieściła się szkoła, straż pożarna, kasa zapomogowo-oszczędnościowa i biblioteka.

Od 1933 roku działalność Domu Ludowego zanikała, w 1931 roku Wincenty Witos przestał pełnić funkcję wójta, w 1938 roku przed wejściem odsłonięto pomnik poległym podczas I wojny światowej. W latach okupacji hitlerowskiej budynek przejęły wojska niemieckie.

Po wojnie działała w nim biblioteka, do 1977 roku również Urząd Gminy. W latach 1975–1992 Dom Ludowy nosił nazwę Gminny Ośrodek Kultury, w latach 1986–1993 przeprowadzono generalny remont.

Od lat 90. XX wieku Dom Ludowy odwiedzali znani politycy, w 1998 roku premier Jerzy Buzek. Od początku XX wieku podejmowano wiele inicjatyw kulturalnych, odbywały się konkursy teatrzyków szkolnych, wernisaże malarskie, spotkania literackie, uruchomiono pracownie komputerową, organizowano plenerowe obchody Święta Karpia Wierzchosławickiego. W 2013 roku gościł tu Prezydenta RP Bronisław Komorowski.

To budynek w stylu modernistycznym z ceglanym parterem i drewnianym piętrem. Na parterze mieściła się sala zebrań i dwa pokoje, na piętrze gabinet wójta, kancelaria i kilka pokoi mieszkalnych. Na elewacji frontowej umieszczono tablice pamiątkowe poświęcone ważnym osobom i wydarzeniom z historii Wierzchosławic.