Facebook link

Kościół Matki Boskiej Różańcowej Przydonica - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Kościół Matki Boskiej Różańcowej Przydonica

Kościół Matki Boskiej Różańcowej Przydonica

Drewniany kościół z zewnątrz.

Przydonica 32, 33-318 Gródek nad Dunajcem Region turystyczny: Pogórza

tel. +48 184443830
Kościół zbudowano w 1527 roku. Jest to późnogotycka budowla wzniesiona w konstrukcji zrębowej, o ścianach oszalowanych pionowo. W świątyni zachowały się elementy bogatego, późnogotyckiego detalu architektonicznego.

Warto przypomnieć, że sama parafia w Przydonicy powstała około 1358 roku dzięki wsparciu rodów Gerałtów i Gryfitów. Obecny kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej został zbudowany w roku 1527 i konsekrowany około 1580 roku. Wykonano go z drewna modrzewiowego w technologii zrębowej. Jest to późnogotycka budowla jednonawowa z prezbiterium zamkniętym trójbocznie. Dwuspadowy dach nad nawą i prezbiterium przykryto gontem. W XVIII wieku od strony zachodniej do kościoła dobudowana została barokowa wieża o konstrukcji słupowej. Pierwotnie parafia była pod wezwaniem świętej Katarzyny, obecna rzymskokatolicka parafia jest pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej.

Ołtarz główny został wykonany w stylu rokoko to jest pochodzi z drugiej połowy XVIII wieku. W prezbiterium ołtarza znajduje się malowany na płótnie XVII-wieczny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem zwany obrazem „Matki Boskiej Pocieszenia” – podobno ofiarowany w grudniu 1683 roku przez króla Jana III Sobieskiego jako dar dziękczynny za zwycięską bitwę pod Wiedniem. Kościół posiada też ciekawą i unikatową polichromię pokrywającą ściany prezbiterium, która pochodzi z końca XVI wieku. Składają się na nią cykle przedstawiające Mękę Pańską, legendę o świętej Stanisławie Biskupie oraz postaci świętych. Wyjątkową wartość mają dwa ołtarze boczne w formie malowanych tryptyków. W polu głównym każdego z nich znajduje się wizerunek Matki Bożej z Dzieciątkiem.

Spośród zabytków składających się na wyposażenie świątyni na uwagę zasługuje również chrzcielnica z XIX wieku, krucyfiks późnogotycki z pierwszej połowy XVI stulecia oraz kamienna gotycka chrzcielnica z tego samego okresu.