Facebook link

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny Harklowa - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny Harklowa

Kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny Harklowa

Drewniany kościół z dachem krytym gontem. Kościół posiada wieżę nad wejściem oraz małą wieżyczkę w dachu.
Harklowa 84, 34-434 Dębno Region turystyczny: Tatry i Podhale
tel. +48 182751725
Drewnianą, późnogotycką świątynię zbudowano pod koniec XV wieku w miejscu wcześniejszej. W XIX wieku znacznie ją przebudowano.

To kościół konstrukcji zrębowej, jednonawowy, trójdzielny, o ścianach oszalowanych deskami. Do zamkniętego prostokątnie prezbiterium przylega zakrystia. Nawa sąsiaduje z czworoboczną kaplicą z 1866 roku, nakrywą kopułą z wieloboczną latarnią, oraz z boczną kruchtą z XVIII wieku. Prezbiterium i nawę kryje gontowy dach jednokalenicowy, dwuspadowy z neogotycką wieżyczkę na sygnaturkę z 1877 roku. Nad kościołem góruje izbicowa wieża z XVII wieku, zwieńczona ostrosłupowym hełmem. Całą świątynię otaczają otwarte soboty. Okna są tylko od południa.

We wnętrzu zachowały się elementy zdobnicze z czasu budowy. Są to dwa gotyckie, ostrołukowe portale przechodzące w łuk zwany oślim grzbietem, z ornamentem sznurowym w drzwiach do zakrystii i w kruchcie oraz pozostałości polichromii patronowej z 1500 roku, głównie na stropie przedsionka pod wieżą. W późnobarokowym ołtarzu głównym znajduje się obraz z gotyckiego tryptyku z XVI wieku. Z XVIII wieku pochodzą dwa barokowe ołtarze boczne oraz dwa rokokowe ołtarze w kaplicy, ambona i kamienna chrzcielnica. Na belce tęczowej znajduje się deska z ornamentem patronowym, barokowy krucyfiks i drewniane, malowane postacie świętych. Polichromie sklepienia i ścian pochodzą 1935 roku.

Teren przykościelny otacza murek z bramkami nakrytymi gontowymi, baniastymi hełmami.