Facebook link

Kościół św. Jakuba Więcławice Stare - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół św. Jakuba Więcławice Stare

Kościół św. Jakuba Więcławice Stare

Wnętrze kościoła. Ołtarz główny oraz boczny w kolorze biało-złotym, drewniane ławki.
ul. św. Jakuba 107, 32-091 Michałowice Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 123885057
Kościół pod wezwaniem św. Jakuba w Więcławicach Starych jest nazywany też kościołem świętego Jakuba Apostoła lub świętego Jakuba Młodszego. Świątynia znajduje się na Szlaku Architektury Drewnianej. Najcenniejszym jej zabytkiem jest malowany na deskach gotycki tryptyk św. Mikołaja z 1477 roku.

Początki świątyni sięgają 1340 roku. Jest ona bezwieżowa. Ściany nawy i prezbiterium oszalowane są deskami, dach kościoła pokrywa blacha. Od najwyższej części dachu odchodzi wysoka wieżyczka na najmniejszy kościelny dzwon czyli sygnaturkę.
We wnętrzu kościoła uwagę zwraca znajdujące się po lewej stronie od wejścia gotyckie dzieło z pięknymi złoceniami. To piętnastowieczny „Tryptyk ze św. Mikołajem” autorstwa Jana Wielkiego. W głównym polu tryptyku przedstawiona jest postać św. Mikołaja na tronie, z diakonami po bokach. Na awersach i rewersach skrzydeł widzimy postaci świętych. Nad tryptykiem przez wieki wisiała gotycka rzeźba Matki Boskiej z dzieciątkiem, wybitny zabytek z okresu tzw. “pięknych Madonn”. Oryginał rzeźby został oddany do Muzeum Archidiecezjalnego, a w Więcławicach znajduje się kopia.
Na belce tęczy znajdują się posągi Matki Boskiej i św. Jana Ewangelisty, pochodzące z przełomu XV/XVI wieku. Pomiędzy nimi umieszczony jest późnobarokowy krucyfiks. 
W świątyni warto również zwrócić uwagę na bogato dekorowane rokokowe ołtarze. Obok kościoła wznosi się drewniana dzwonnica z połowy XIX wieku.

Ostatnia gruntowna przebudowa kościoła miała miejsce przed rokiem 1757.
W 1608 roku kościół miał być sprofanowany przez innowierców. Najprawdopodobniej ówczesny właściciel majątku Andrzej Staszkowski przeszedł na protestantyzm. Jednak jego spadkobierca Stanisław pozostał gorliwym katolikiem: nie dość, że  ufundował przy parafii szpital ubogich, to jeszcze przed 1619 rokiem przekazał swoje dobra Towarzystwu Jezusowemu. Jezuici pozostali właścicielami całej wsi aż do kasaty zakonu w 1773 roku.
W XVII i XVIII wieku okolica była wielokrotnie pustoszona przez wojska, a miejscowa ludność dziesiątkowana przez kolejne epidemie chorób zakaźnych.

Napis pod XVII-wiecznym obrazem św. Stanisława Kostki, znajdującym się w dolnej części ołtarza, głosi, że w 1678 obronił on cudownie parafię od epidemii dżumy.Tuż obok kościoła znajduje się cmentarz parafialny, na którym zachowało się kilka zabytkowych nagrobków z XIX wieku. Od 2013 roku parafia ma status Diecezjalnego Sanktuarium św. Jakuba Apostoła. W parafii istnieje od 2007 roku Bractwo św. Jakuba. Jego misją jest rozszerzanie kultu i nabożeństwa do św. Jakuba, wspieranie idei pielgrzymowania Drogą św. Jakuba (wiedzie ona z Sandomierza przez Kraków aż do Szczyrku), a także opieka nad pątnikami pielgrzymującymi Szlakiem Jakubowym.