Facebook link

Kościół Wszystkich Świętych Krościenko nad Dunajcem - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół Wszystkich Świętych Krościenko nad Dunajcem

Kościół Wszystkich Świętych Krościenko nad Dunajcem

Jasny kościół z gontowym dachem oraz wieżą.
Rynek, 34-450 Krościenko nad Dunajcem Region turystyczny: Pieniny i Spisz
tel. +48 182623015
Gotycki kościół Wszystkich Świętych w Krościenku nad Dunajcem został wzniesiony z łamanego kamienia w I połowie XIV wieku. Król Jan Olbracht podarował świątyni kamienną chrzcielnicę, a legenda głosi, że fale Dunajca przyniosły tu obraz Matki Bożej, który został umieszczony w ołtarzu. 

Czerwone pasy na wieży symbolizują osiem błogosławieństw z Ewangelii na dzień Wszystkich Świętych, dwa pasy pionowe symbolizują dwa przykazania - miłości Boga i bliźniego.

Do obecnych czasów zachowała się tylko oryginalna nawa, pełniąca dziś funkcję prezbiterium, czyli części dla duchowieństwa.

Jeszcze przed wejściem do kościoła można obejrzeć świątka, z zapisaną sentencją według tekstu ks. Mieczysława Malińskiego. Następnie mijamy krzyż i pomnik w kształcie litery „V” poświęcony księdzu Jerzemu Popiełuszce. Dalej jest ukazana Męka Pańska autorstwa Józefa Janosa z Dębna. 

Ołtarz główny pochodzi z XVIII wieku. Wcześniejszy obraz Matki Boskiej, z XVI wieku, został – według legendy zapisanej w kronice parafialnej – przyniesiony pod kościół przez fale Dunajca, a uległ zniszczeniu ze starości dopiero w 1921 roku. Nie jest legendą niszczycielska działalność Dunajca, która kilka razy spowodowała podtopienie kościoła. Obecnie w ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Różańcowej z XVIII wieku -  niegdysiejszy feretron z rzeźbioną sukienką. Sąsiaduje z nim rokokowe tabernakulum o pofalowanej linii z figurami apostołów Piotra i Pawła.

Na północnej ścianie kościoła można obejrzeć fragmenty niezwykle cennej XIV-wiecznej polichromii przedstawiającej sceny z życia św. Barbary. Kolejny fragment polichromii, przy ołtarzu głównym, datowany jest na 1490 rok i przedstawia scenę Ukrzyżowania. Stojący pod krzyżem rycerze zakuci są w używane ówcześnie w Polsce zbroje. Sugestywna jest scena wjazdu do Jerozolimy, której mury przypominają fortyfikacje Krakowa. Z kolei na ścianach nawy głównej przedstawiono inne sceny (jest ich 24) począwszy od Zwiastowania, aż po Wniebowzięcie. Co ciekawe, są to nie tylko sceny z życia Chrystusa, czy apokaliptyczne wizje Sądu Ostatecznego, ale też takie, które odzwierciedlały realne problemy lokalnej społeczności. Jest to tak zwana „biblia pauperum” czyli biblia obrazkowa dla ówczesnych niepiśmiennych parafian. Autorem malowideł, których większość powstała w 1589 roku jest Jakub Korab z Nowego Targu. Wąsata twarz w dolnym rzędzie, nie łącząca się z przedstawianymi scenami, to prawdopodobnie autoportret malarza.

Na piętnastowiecznej, kamiennej - pokrytej polichromią - chrzcielnicy, podarowanej przez króla Jana Olbrachta w 1493 roku, umieszczono orła jagiellońskiego. Z godłem państwa polskiego sąsiadują herby biskupa krakowskiego i inne rycerskie. 

Warte uwagi są jeszcze stacje Drogi Krzyżowej malowane na desce: barokowe z XVII/XVIII wieku.

Witraże wykonano w latach 1964-1966, na milenium chrztu Polski. Jest ich sześć, wszystkie projektował konserwator Edward Kwiatkowski. 

Kościół otoczony jest starymi drzewami, pomnikami przyrody.