Facebook link

Kościół Wszystkich Świętych Bobowa - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół Wszystkich Świętych Bobowa

Kościół Wszystkich Świętych Bobowa

Duży kościół o bielonych ścianach, opięty szkarpami.
ul. Kolegiacka 1, 38-350 Bobowa Region turystyczny: Pogórza
tel. +48 535327721
Kościół z drugiej połowy XIV wieku, w 1529 roku biskup krakowski Piotr Tomicki podniósł do godności kolegiaty. W latach 1561–1592 był on zborem luterańskim. Znajduje się w nim cenny i niezwykły obraz Jacka Malczewskiego – Ukrzyżowanie.

Parafia w Bobowej powstała wraz z lokowaniem miasta przed 1339 rokiem, kościół wzniesiono około 1344 roku, choć pierwsza wzmianka o nim pochodzi z 1412 roku. W XVII wieku świątynię przebudowano i dobudowano kaplicę, w 1889 roku odbudowano ją po pożarze.

Kościół mimo przebudowany na barokowy, zachował pierwotny gotycki charakter, po przebudowach w XIX wieku częściowo utracił cechy stylowe. Świątynia jest jednonawowa z trójbocznie zamkniętym prezbiterium z zakrystia i kaplicą krytą kopułą z latarnią oraz kwadratową wieżą zwieńczoną ostrosłupowym dachem hełmowym, przebudowaną pod koniec XIX wieku. Na zewnątrz kościół opinają przypory. Dach jest dwuspadowy kryty blachą z wieżyczką na sygnaturkę nad nawą.

We wnętrzu sklepienia są w prezbiterium gotyckie, krzyżowo-żebrowe z XIV wieku, w zakrystii kolebkowe, pod wieżą żaglaste, a w nawie płaskie z fasetą. Do nawy od zachodu prowadzi gotycki, wejściowy portal ostrołukowy z XV wieku, pozostałe portale są barokowe z drugiej połowy XVII wieki. Wnętrze zdobią polichromie figuralno-ornamentalne z lat 1966–1967, dzieła Adama Konteczko i Henryka Wójcika. W neogotyckim ołtarzu głównym, wykonanym po 1889 roku, znajduje się obraz Ukrzyżowanie z początku XX wieku, pędzla Jana Warchałowskiego. Dwa ołtarze boczne są neobarokowe z XX wieku. Na uwagę zasługuje barokowa kaplica Matki Boskiej Bolesnej, ocalała z pożaru w 1889 roku, z rokokowym ołtarzem z drugiej połowy XVIII wieku z cudownym obrazem Matki Boskiej Bolesnej, autorstwa Feliksa Hanasza z 1851 roku. Barokowa chrzcielnica z marmuru ma rokokową pokrywą z drugiej połowy XVIII wieku. Poza tym we wnętrzu są też: neobarokowa ambona z XX wieku, barokowa, kamienna kropielnica, neogotyckie konfesjonały i ławy z końca XIX wieku oraz organy zbudowane przez Tomasza Falla.

Na bocznej ścianie prezbiterium wisi najcenniejszy obraz Ukrzyżowanie, dzieło Jacka Malczewskiego z lat 1904–1908. To olej na płótnie, który hrabia Stanisław Zborowski ufundował i zamówił u malarza. Obraz znajdował się w ołtarzu głównym, ale nie podobał się księżom i wiernym. Zastąpiono go kopią obrazu Ukrzyżowanie Antoona van Dycka, pędzla Jana Warchałowskiego z 1916 roku. Później obraz przechowywano na strychu, następnie przeniesiono do kaplicy Matki Bożej Bolesnej. Malowidło nawiązuje do scen pasyjnych w typie hiszpańskiego baroku. Na obrazie malarz pokazał doskonałą znajomość anatomii i stadiów umierania. Malczewski wiele godzin malował dzieło w prosektorium przyglądając się ciału 36-letniego samobójcy.


Obiekty na trasie