Facebook link

Magurski Park Narodowy - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy

Magurski Park Narodowy
Krempna 59, Lipinki Region turystyczny: Beskid Niski
tel. +48 134414099
fax. +48 134414440
tel. +48 134414440
Krempna 59, 38-232
Żyją tu wilki, niedźwiedzie i rysie, swe gniazda zakłada rzadki orlik krzykliwy. Utworzony w 1995 r. park obejmuje zasięgiem centralną część Beskidu Niskiego: pasmo Magury Wątkowskiej i niższe wzgórza leżące na południe od niej, blisko granicy ze Słowacją. Można go zwiedzać pieszo bądź rowerem.

Tylko nieliczne wzniesienia przekraczają tu 800 m n.p.m., a najwyższy szczyt – Wątkowa – ma 847 m n.p.m. Malowniczości dodają tym terenom zakola i przełomy Wisłoki, a także jej dopływy, które głęboko rozcinają zbocza południowej części parku. Magurską ostoję, a właściwie jej otulinę, wyróżniają też niezwykle piękne zabytki kultury: łemkowskie cerkwie. Park ma typowo leśny charakter – do najpiękniejszych zbiorowisk należą naturalne lasy jodłowe oraz starodrzewy bukowe. Ich przerywnikiem są łąki, wrzosowiska i pastwiska. Na tych ostatnich, nieużytkowanych od 50 lat, obecnie znów prowadzi się wypas owiec, by nie zarosły drzewami. Łąki i wrzosowiska są co kilka lat koszone. Mimo że środowiska nieleśne zajmują w parku tylko 5% powierzchni, to one decydują o bogactwie florystycznym tych terenów. Rośnie na nich wiele gatunków rzadkich i chronionych, m.in. storczyki. Górzysta, leśna kraina jest ostoją wielu zwierząt. Żyją tu wszystkie duże ssaki drapieżne spotykane w Polsce: niedźwiedź, wilk, żbik, ryś. Na terenie chronionym gniazduje również wiele ptaków drapieżnych: orzeł przedni, puszczyk, myszołów, jastrząb, trzmielojad. Symbolem parku jest orlik krzykliwy, który nigdzie indziej w Polsce nie zakłada tak wielu gniazd.