Facebook link

Przylasek Rusiecki - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Przylasek Rusiecki

Przylasek Rusiecki

Staw otoczony zielenią.
Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
Przylasek Rusiecki to dawna podkrakowska wieś, a dziś osiedle podmiejskie na terenie dzielnicy Nowa Huta, którego sporą część zajmuje kompleks 14 zbiorników wodnych.
W ostatnich latach stały się one popularne jako miejsce do wędkowania i kąpielisko. W przyszłości, na terenie wokół zbiorników ma powstać park rzeczny. W sąsiedztwie planowany jest też Park Edukacyjny „Branice” wraz ze skansenem prezentującym tradycję Krakowiaków Zachodnich. Inwestycja jest częścią wspólnego projektu Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego pn. „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Kąpielisko przy zbiorniku wodnym nr 1 w Przylasku Rusieckim przeszło w latach 2020-2021 gruntowną przebudowę. Pojawił się nowy parking, wypożyczalnia sprzętu wodnego, toalety i przebieralnie, plac zabaw, boiska do piłki plażowej i inna niezbędna infrastruktura. Nowym elementem jest też ciąg pomostów, które w sumie mają prawie kilometr długości. Przebudowa terenu wokół akwenu nr 1 to dopiero pierwszy etap planowanego tu Centrum Rekreacji i Wypoczynku. Kolejnym będzie utworzenie, obejmującego już cały teren zielony w Przylasku Rusieckim, parku rzecznego. Przed regulacją koryta Wisły znajdowało się tu bowiem jej zakole. W XX w. przez ponad 30 lat działała tu z kolei żwirownia, która produkowała materiał potrzebny do budowy Nowej Huty. Pozostałością po tej działalności są właśnie zbiorniki wodne. Jednym z komponentów Centrum będzie Park Edukacyjny „Branice”, który zaplanowano po północnej stronie kompleksu zbiorników wodnych. Jego ważnym elementem będzie skansen, w którym utrwalone zostanie architektoniczne i kulturowe dziedzictwo Krakowiaków Zachodnich ze szczególnym naciskiem na Kraków i jego okolice. W niedalekim sąsiedztwie rozważane jest także utworzenie centrum geotermalnego. Historyczne badania wskazują na występowanie w tej okolicy gorących źródeł.