Facebook link

Strawa pod Kopcem Wandy Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Strawa pod Kopcem Wandy Kraków

Strawa pod Kopcem Wandy Kraków

Ludzie u podnóża kopca Wandy w Krakowie, podczas festynu
os. Górali 5, 31-959 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 126442765
„Strawa pod Kopcem Wandy” to wydarzenie plenerowe inspirowane Nocą Kupały – słowiańskim świętem związanym z letnim przesileniem Słońca.

Kopiec Wandy to najbardziej tajemniczy zabytek archeologiczny Nowej Huty. Przyjmuje się, że kurhan pełnił funkcje sakralne, związane prawdopodobnie z obrządkiem pogrzebowym, jego zaś powstanie wiąże się z obecnością na tych terenach plemienia Słowian. Do bogatej tradycji i obrzędowości pradawnych mieszkańców Krakowa nawiązuje niniejsze wydarzenie, którego pomysłodawcą jest Fundacja Ecotravel.

Termin wydarzenia zbiega się z obchodami Nocy Kupały – słowiańskiego święta związanego z letnim przesileniem Słońca. W trakcie tej najkrótszej nocy w roku występowało wiele bogatych rytuałów. Wróżono z ziół, kwiatów, wody w studniach, obchodzono domostwa z pochodniami. Aktywności te miały zapewnić bezpieczeństwo, pomyślność i ochronę przed złymi siłami. Nieodłącznym elementem tego najważniejszego słowiańskiego święta było wspólne ucztowanie. Nazwa wydarzenia – „strawa” – to z jednej strony określenie na słowiański zwyczaj oddawania czci zmarłym, z drugiej to także „pożywienie”, które kojarzy się z radosnym świętowaniem. Wspólne celebrowanie Nocy Kupały przez mieszkańców Krakowa kończy się symbolicznym rozpalaniem ogniska. Atmosfera rodzinnego pikniku, plenerowej zabawy i radości z nadchodzącego lata z pewnością wpływa na docenienie rekreacyjnej przestrzeni wokół Kopca Wandy, jak również na pogłębienie wiedzy o samej bogatej symbolice miejsca.

Szczegółowe informacje nt. wydarzenia są publikowane na stronie: https://okn.edu.pl/?time=1667911860

 

Strawa pod Kopcem Wandy została wyróżniona w konkursie Turystyczne Skarby Małopolski w 2022 roku w kategorii: "Dzieje się – wyjątkowe wydarzenie turystyczne".

 


Brak obiektów w wybranej kategorii.