Facebook link

TOPR - Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

TOPR - Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

TOPR - Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Ratownik TOPR w Tatrach podczas mglistej pogody
tel. 601 100 300
Zajmuje się ratownictwem górskim na terenie Tatr.
Choć w nazwie stowarzyszenia widnieje słowo "ochotnicze", to ratownicy TOPR są najwyższej klasy profesjonalistami. Aby zostać ratownikiem trzeba wykazać się doskonałą znajomością topografii Tatr, a także praktycznymi umiejętnościami w dziedzinie wspinania, speleologii, narciarstwa, ratownictwa i asekuracji. Po długotrwałym przygotowaniu kandydat na ratownika składa przysięgę, w której zobowiązuje się stawiać "na każde wezwanie Naczelnika". Specyfiką TOPR jest prowadzenie wszelkich form ratownictwa górskiego poczynając od ratownictwa na zorganizowanych terenach narciarskich, przez ratownictwo jaskiniowe wraz z działaniami nurkowymi i wykorzystaniem materiałów pirotechnicznych, ratownictwo ścianowe i lawinowe wraz z psami lawinowymi po ratownictwo śmigłowcowe. Rocznie TOPR interweniuje średnio ponad 2 tysiące razy. Poza interwencjami w niektórych ośrodkach narciarskich, udziela pomocy ok. 900 osobom bezpośrednio w górach. Przeprowadza średnio około 700 działań ratowniczych w górach w tym około połowa stanowi poważne działania ratownicze. Na stronie internetowej TOPR znajdują się aktualne komunikaty dotyczące pogody w górach i zagrożeń lawinowych. Kontakt ogólny: +48 18 20 63 444, topr@topr.pl.

Obiekty na trasie