Facebook link

Magistrat Urząd Miasta i Gminy Wieliczka - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Magistrat Urząd Miasta i Gminy Wieliczka

Magistrat Urząd Miasta i Gminy Wieliczka

Fragment budynku, zwieńczenie dachu w stylu neogotyckim zza drzew.
Powstania Warszawskiego 1, 32-020 Wieliczka Region turystyczny: Pogórza
tel. +48 122634100
Urząd zlokalizowany w centrum miasta, był najważniejszym budynkiem dawnego Rynku Dolnego, zwanego też Rynkiem Solnym lub Oberżyskiem, na którym dawniej handlowano solą.

Dawniej ma miejscu dzisiejszego Magistratu był cmentarz, średniowieczny szpital i gotycki kościół świętego Ducha, fundacji króla Kazimierza Wielkiego. W czasie pierwszego rozbioru Polski, cesarz austriacki Józef II zadecydował w 1772 roku o przeznaczeniu kościoła na cele świeckie. Najpierw służył on za magazyn zboża, który przed 1842 rokiem zmieniono w salę teatru miejskiego. W 1861 roku na jego scenie występowała Helena Modrzejewska.

Później na miejscu kościoła zbudowano Magistrat w stylu neogotyku angielskiego, a szpital przekształcono w przylegający do niego klasycystyczny odwach, dawną siedzibę straży miejskiej.

Dzisiaj w budynku o dużej wartości historycznej i architektonicznej, po kolejnych remontach i przebudowach, ma siedzibę Urząd Miasta sąsiadujący z Plantami Wielickimi, ładnym, choć niedużym terenem zielonym.


Obiekty na trasie