Facebook link

Drewniana zabudowa Uście Solne - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Drewniana zabudowa Uście Solne

Drewniana zabudowa Uście Solne

Drewniana chałupa, parterowa z dwuspadowym dachem.

32-813 Uście Solne Region turystyczny: Tarnów i okolice

tel. +48 146714455
Zabudowa w Uściu Solnym w pobliżu rynku pochodzi z 2. połowy XIX i XX wieku. Tworzą ją drewniane, zrębowe domy. Do budynków gospodarczych wchodzących w skład zagród należały również stodoły stojące wzdłuż zewnętrznych ulic gospodarczych, których interesujący zespół zachował się do dziś.

Prawa miejskie rozwijającej się miejscowości nadał w 1360 roku król Kazimierz Wielki. Mieszkańcy zaopatrywali królewski dwór i zamek w Niepołomicach w artykuły spożywcze. Był to duży ośrodek handlu i rzemiosła, a poza tym znaczący wiślany port, z którego bocheńską sól spławiano Wisłą do Gdańska. Miasto na początku XX wieku utraciło prawa miejskie, odzyskało je w 1910 roku by utracić ponownie w 1934 roku. Ciekawa zabudowa to głównie dobrze zachowane, choć już nieliczne drewniane, zrębowe, parterowe domy, kryte dachami dwuspadowymi i czterospadowymi, z dwiema lub trzeba izbami. Ciekawy zespół tworzą zachowane do dziś stodoły, wchodzące w skład zagród, stojące w regularnych odstępach wzdłuż zewnętrznych dróg gospodarczych. Mają one konstrukcję szkieletową, ściany plecione z wikliny i czterospadowe dachy kryte słomianą strzechą. W tutejszym barokowo-klasycystycznym kościele z 1. połowy XIX wieku zachowało się oryginalne wyposażenie.