Facebook link

Ojców - Trasa - VisitMalopolska

Powrót

Ojców

Ojców

Ojcowski Park Narodowy
Szacowany czas przebycia: 05:00
Skala trudności: Dla średniozaawansowanych
Długość szlaku: 7 km
Ojców Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Trasa prezentuje najważniejsze atrakcje turystyczne „Polskiej Szwajcarii”
1) Brama Krakowska
Czas dotarcia: 40 min, Czas zwiedzania: 10 min

W dolinie Prądnika, utworzyły się przed wiekami ciekawe utwory skalne, tzw. bramy skalne. Jedną z nich jest Brama Krakowska o wysokości ok. 15 m. Według tradycji miał tędy prowadzić szlak handlowy ze Śląska do Krakowa, jednak żadne źródła nie potwierdzają tej tezy.

2) Jaskinia Ciemna
Czas dotarcia: 15 min, Czas zwiedzania: 10 min

Jedną z największych atrakcji w Ojcowskim Parku Narodowym jest Jaskinia Ciemna. Znajduje się ona w Górze Koronnej. Była to najstarsza siedziba człowieka w Polsce - 120 tysięcy lat temu czasowo przebywała tu i polowała grupa Neandertalczyków; pozostawili po sobie narzędzia. Jaskinia zaczyna się komorą wstępną, a następnie przechodzi w wąski korytarz. Na jej dnie znajdują się namuliska, a na końcu możemy obserwować kotły wirowe. Niestety szata naciekowa została zniszczona w XIX wieku podczas badań jaskini.

3) Punkt widokowy na Jonaszówce
Czas dotarcia: 45 min, Czas zwiedzania: 10 min

Na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego w Dolinie Prądnika stoi 20-metrowa skała o nazwie Jonaszówka. Na szczycie skały znajduje się punkt widokowy, z którego można podziwiać Ojców oraz najbliższą okolicę. Na szczycie ogrodzonym barierką stoi tablica informacyjna z panoramą okolicy.

4) Co zobaczyć w Ojcowskim Parku Narodowym?
Czas dotarcia: 20 min, Czas zwiedzania: 10 min

Na terenie Ojcowskiego Parku narodowego można zobaczyć m.in. zamki w Ojcowie i Pieskowej Skale, kaplicę "Na Wodzie", pustelnię bł. Salomei. Cały obszar obfituje w różnorodne formy skalne oraz jaskinie.

5) Ruiny zamku rycerskiego
Czas dotarcia: 30 min, Czas zwiedzania: 20 min

Zamek rycerski w Ojcowie z XIII w. rozbudował go w drugiej poł. XIV w. Kazimierz Wielki. Poważnie zniszczony w czasie potopu szwedzkiego, został odrestaurowany w 1660 r. Obecnie jest w ruinie. Zachowały się gotycka brama wjazdowa i ośmioboczna baszta z kamiennych ciosów (z XIV w.), fragmenty murów kaplicy zamkowej i murów obwodowych.

6) Kaplica „na wodzie”
Czas dotarcia: 15 min, Czas zwiedzania: 10 min

Pod koniec XIX w. car Mikołaj II, pod jurysdykcją którego znajdował się Ojców, wydał dekret zabraniający wznoszenia na ziemi ojcowskiej jakichkolwiek obiektów sakralnych. Działania antykatolickie i przeciwne wszelkim praktykom religijnym były jednymi z podstawowych form rusyfikacji. Jak się jednak okazało, rozporządzenie nie było sformułowane precyzyjnie. Postępując całkowicie zgodnie z prawem, wybudowali kaplicę nie na ziemi, lecz na wodzie.

7) Jaskinia Łokietka
Czas dotarcia: 45 min, Czas zwiedzania: 20 min

Jaskinia Łokietka, zwana również Jaskinią Królewską, położona jest na zboczu Chełmowej Góry. Wejście do jaskini wiedzie przez wąską szczelinę skalną, z której wychodzą dwa korytarze - jeden do tzw. Sypialni, drugi do Kuchni. W roku 1927 jaskinia została uznana za zabytek. Zawdzięcza ona swoją nazwę legendzie o Władysławie Łokietku, który miał się w niej schronić przed wojskami czeskiego króla Wacława II.

8) Koniec – powrót na parking