Facebook link

Vojenský cintorín Ogonów v dedine Kaliś - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cmentarz wojenny Ogonów Kaliś

Vojenský cintorín Ogonów v dedine Kaliś

Cmentarz Ogonów, Kaliś
32-340 Kaliś Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
Na vojenskom cintoríne Ogonów v Kalisiu spočíva 855 vojakov, ktorí padli v dňoch 18.–27. novembra 1914 alebo neskôr umreli vo vojenskej nemocnici vo Wolbromiu.
Medzi 773 rakúsko-uhorských vojakov z 1. Armády gen. Victora Dankla patria Česi, Rakúšania, Poliaci, Maďari a Slováci. Bol tu pochovaný aj poľský legionár. Hneď vedľa sú hroby 81 ruských vojakov z 9.Armády gen. Platona Lečického. V novembri 1914 sa ruská ofenzíva na Krakov a Sliezsko, tzv. parný valec, pribižovala k Jure Krakovsko-Czenstochovskej. Oddiely 9. Ruskej armády, ktorej veliteľom bol generál Platon Lečický na línii vápencových skál narazili na pripravené k obrane rakúsko-uhorské vojská 1. Armády gen. Victora Dankla. Neďaleko Krakova sa k protiútoku pripravovala časť 4. Rakúsko-uhorskej armády pod vedením arcivojvodu Jozefa Ferdinanda. V okolí dediny Kaliś prebehli ťažké boje – front sa zastavil na približne šesť týždňov.