Trasa Východnej fronty 1. svetovej vojny v Malopoľskom vojvodstve

Cmentarz wojenny, duża budowla po środku, wokół niewielkie pomniki nagrobne
Trasa Východnej fronty 1.svetovej vojny v Malopoľskom vojvodstve vás zavedie na miesta, ktoré v rokoch 1914-1915 boli scénou kľúčových bojov nemeckej a rakúsko-uhorskej armády s ruskou armádou na východnom fronte Veľkej vojny. Na tejto trase môžete uvidieť pamiatky z tamtých čias: pevnosť Krakov, krakovské Oleandry, odkiaľ odpochodovala I. Kádrová kompánia, múzeá a množstvo vojenských cintorínov, ktoré navrhli vtedajší významní umelci. Na trase sa nachádzajú aj bývalé vojenské objekty, napr. kasárne, sídla štábov bojujúcich armád, vojenské nemocnice. V niektorých miestach sa zachovali aj zvyšky zákopov a iných vojenských opevnení. Avšak nie je ľahké ich nájsť – niet divu, že slávny uhorský spisovateľ Ferenc Molnár, vojenský korešpondent z východného frontu, mal s tým nemalý problém už rok po zakončení vojny…
Putovanie je najlepšie začať v Krakove. Pevnosť Krakov, ktorá hrala dôležitú úlohu v bojoch ku koncu roku 1914 severne aj južne od hlavného mesta Malopoľska, dodnes udivuje svojim rozmachom. V Krakove sa tiež nachádza Múzeum  poľského letectva s originálnymi bojovými lietadlami z Prvej svetovej vojny. 

Z hlavného mesta Malopoľska vypochodovala povestná I Kádrová kompánia – po jej stopách sa dnes môžete dostať na miesta, kde bojovali poľské strelecké oddiely a neskôr Poľské légie Jozefa Pilsudského. Trasa vedie na sever od Krakova na Juru Krakovsko-Czenstochovskú, kde v novembri 1914 prebiehali boje pri Łapanove a Limanovej, potom ďalej na územia, kde sa na začiatku roku 1915 odohrala prelomová víťazná pre Rakúsko-Uhorsko a Nemecko bitka pri Gorliciach. V malebných pásmach  Nízkych Beskydov je veľa vojenských pamiatok – najmä cintorínov. Zas pri návšteve Tarnova môžete vidieť stavby spojené s obdobím Veľkej vojny, ako napríklad bývalé kasárne alebo vojenskú nemocnicu a cestujúc na juh  sa oplatí navštíviť bojiská pri Łowczóvku, kde sa v decembri 1914 odohrala bitka, ale aj čarovné vojenské nekropole tarnovskej zeme.

Od vypuknutia Veľkej vojny ubehlo už celé storočie, ale v pamäti ľudí jej dejiny sú menej výrazné ako v prípade ďalšej svetovej vojny. Trasa Východnej fronty 1.svetovej vojny vznikla, aby sa nezabudlo na udalosti, ktoré pred storočím vyformovali svet, ako ho poznáme dnes.