Facebook link

Vojenský cintorín v Rzepline pri ceste do Cianovíc - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cmentarz wojenny przy drodze do Cianowic Rzeplin

Vojenský cintorín v Rzepline pri ceste do Cianovíc

Cmentarz, Rzeplin
przy drodze do Cianowic, 32-043 Rzeplin Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
Cintorín sa nachádza na západnej strane dediny. Je to hromadný hrob vo tvare kurhanu zakončený malým betónovým krížom.
Funkciu oplotenia spĺňa reťaz rozpätá medzi kamennými stĺpčekmi. Okolie Rzeplina patrili ku kľúčovým pozíciám rakúsko-uhorskej obrany. V dňoch 16.–18.novembra 1914 tu prebiehali boje s vybranými gardskými divíziami cárskej armády, dochádzalo tu k bojom na bajonety. V dedine sa bojovalo doslova o každé gazdovstvo, ktoré skôr nezničil oheň alebo delostrelecké bombardovanie.