Facebook link

Vojenský cintorín v Rzepline pri ceste do Krasienic - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Cmentarz wojenny przy drodze do Krasienic Rzeplin

Vojenský cintorín v Rzepline pri ceste do Krasienic

Cmentarz, Rzeplin
przy drodze do Krasienic, 32-043 Rzeplin Turistický región: Jura Krakowsko- Częstochowska
Cintorín s pomníkom vo tvare kaplnky. Vôkol kaplnky sa nachádzajú mohyly, kde sú postavené betónové kríže.
Nie je známy presný počet zabitých pochovaných na týchto cintorínoch – známe je iba to, že spolu tu leží 538 rakúsko-uhorských a 461 ruských vojakov. Okolie Rzeplina patrili ku kľúčovým pozíciám rakúsko-uhorskej obrany. V dňoch 16.–18.novembra 1914 tu prebiehali boje s vybranými gardskými divíziami cárskej armády, dochádzalo tu k bojom na bajonety. V dedine sa bojovalo doslova o každé gazdovstvo, ktoré skôr nezničil oheň alebo delostrelecké bombardovanie.