Facebook link

Kostol zasvätený sv. Mikulášovi vo Wysociciach - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Kościół świętego Mikołaja Wysocice

Kostol zasvätený sv. Mikulášovi vo Wysociciach

Kamienny prosty kościół z wieżą. Kościół kryty czerwoną dachówką, wieża - blachą. Wokół drzewa.
Wysocice 58, 32-075 Wysocice
tel. +48 123899442
Kostol zasvätený sv. Mikulášovi vo Wysociciach vznikol ako románska budova na začiatku XIII. storočia.
Počas ďalších storočí sa jeho vzhľad a charakter takmer celý zmenil. Je to jednoloďový chrám s presbytériom, apsidou a štvoruholníkovou vežou. Kostol bol postavený z vápencových blokov, avšak architektonické detaily boli vykonané z pieskovcov. Pozornosť sa oplatí obrátiť na galériu a dvojité okná v hornej časti veže – bifórium. Najstarší prvok vo vybavení kostola je neskorogotická kazateľnica.