Facebook link

Bazilika Božieho hrobu v Miechowe - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Bazylika Grobu Bożego Miechów

Bazilika Božieho hrobu v Miechowe

zdjęcie przedstawia kopię Grobu Bożego, który znajduje się w Bazylice w Miechowie.
Warszawska 1A, 32-200 Miechów Turistický región: Kraków i okolice
tel. +48 530766522
V XII. storočí boli do Miechowa dopravení mnísi zo zhromaždenia Božieho hrobu.
Kostol zasvätený Božiemu hrobu spolu s kláštornými budovami vznikol na prelome XIV. a XV. storočia. Bol postavený z tehly a kameňa. Kostol má trojloďový charakter baziliky s presbytériom a kaplnkami. Z pôvodného románskeho chrámu sa zachoval múr so zatvoreným polkruhovitým oknom. Ján Pavol II. zvýšil v roku 1996 hodnosť kostola na menšiu baziliku. Zaujímavosti o bazilike Božieho hrobu v Miechowe, ktoré málokto vie, ale každý by ich mal poznať. – V 12. storočí sa pán Miechowa, Jaksa z rodu Gryfitov, vypravil do Jeruzalema. Odtiaľ priviedol rehoľníkov – strážcov Božieho hrobu, nazvaných božohrobci. Jaksa pre rehoľníkov založil kostol a kláštor a daroval im Miechow spoločne s dvoma susednými dedinami. K úlohám rádu v Jeruzaleme patrila starostlivosť o Boží hrob a k nemu prúdiacich pútnikov. Práve božohrobcom vďačíme za to, že v Poľsku vznikla kópia jeruzalemského Božieho hrobu. – v roku 1187 Jeruzalem dobyli Saladinove vojská. Kresťania z neho boli vyhnaní. Boží hrob bol teda pre pútnikov nedostupný, preto sa Miechów stal cieľom pútnikov z celej Európy. – Kostol v Miechowe navštívili rôzne významné osobnosti. Niekoľkokrát sem zavítali králi Vladislav Lokietok a Vladislav Jagelovský, tiež kráľovná Hedviga, neskôr svätica, a množstvo ďalších popredných osôb. – Hrob, ktorý sa v Miechowe nachádza v súčasnosti, je kópia pochádzajúca z roku 1530. Musel byť obnovený po požiari kláštora v roku 1506. Zaujímavé je, že rekonštruovať sa musel i Boží hrob v Jeruzaleme, zničený v dôsledku veľkého zemetrasenia. Jeruzalemská kópia pochádza z konca 16. storočia, takže miechowská kópia je staršia než tá, ktorá sa nachádza v Jeruzaleme. – Rysom spirituality božohrobcov bolo pripomínanie posledných dní Kristovho života, práve božohrobci začali zvyk zriaďovania a navštevovania Božieho hrobu počas Svätého týždňa. – V Miechowe môžeme vidieť kus skaly, do ktorej bol vytesaný Kristov hrob. Je orámovaný tŕňovou korunou odliatou z bronzu a zamurovaný do steny kaplnky Božieho hrobu. – Rád kanonikov Božieho hrobu bol zrušený Rusmi v dobe po delení Poľska, v roku 1819, na základe dohody medzi štátom a cirkvou. Od tej doby sa o miechowské pútnické miesto starajú diecézni kňazi. V roku 1846 bol vytvorený Rytiersky rád Božieho hrobu jeruzalemského. Ide avšak o laický rád. Sídla tohto rádu nájdeme po celom svete. V Miechowe má svoje hlavné sídlo. Jeho zásadným cieľom je starostlivosť o kresťanov v Jeruzaleme. – Od 14. storočia môžu pútnici, za obvyklých podmienok, získať v pútnickom kostole plnomocné odpustky po celý rok. – V bazilike Božieho hrobu v Miechowe sa nachádzajú relikvie sv. Konštantína, ide o relikvie typu Corpisanti. V roku 2020 začal z prostriedkov EÚ financovaný projekt Marie Curie týkajúci sa histórie výmeny relikvií medzi Talianskom a severovýchodnou Európou, vrátane histórie Corpisanti. Miechowské relikvie pritiahli pozornosť bádateľov z Dánska, ktorí sa domnievajú, že môžu byť jednými z najlepšie dochovaných relikvií tohto typu na území pobaltských krajín. – Jedným z dôležitých prvkov programu VI. Miechowských dní Jeruzalema v roku 2020 bolo otvorenie novej expozície. V ambite baziliky Božieho hrobu sa nachádzajúca kaplnka Turínskeho plátna prešla veľkou premenou a zmenila názov, od teraz sa z nej stala kaplnka Božskej tváre. Doteraz sa tu nachádzala výhradne kópia Turínskeho plátna, od teraz môžeme obdivovať zaujímavú výstavu týkajúcu sa rúška z Manopella. Výstavu obohacuje svetlo a zvuk, ktorý zavádzajú výnimočnú atmosféru. Zaujímavé je tiež priestorové rozvrhnute výstavy – cez úzku chodbu sa môžeme dostať k schodom a zostúpiť dole, k soche Krista ležiaceho v hrobe majúceho nasadené rúško z Manopella. Počas prehliadky môžeme tiež uvidieť špeciálny film. – Na svete sú len dve pútnické miesta Božieho hrobu – v Miechowe a Jeruzaleme.

Súvisiace príspevky