Facebook link

Námestie, Lanckorona - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Rynek Lanckorona

Námestie, Lanckorona

Drewniana zabytkowa zabudowa przy Rynku w Lanckoronie
Lanckorona Turistický región: Beskid Mały i Makowski
Lanckorona, v ktorej sa zachovala malomeštiacka zástavba z XIX. st., je nezabudnuteľným miestom. Dedinka Lanckorona leží na úpätí Lanckoronskej hory, kde sa nachádza zrúcanina hradu. Táto kupecká dedinka s mnohými privilégiami kedysi prekypovala životom, tu sa viedli boje barských konfederátov, v medzivojnovom období bola módnym a navštevovaným miestom. Najmä v lete do krásne architektonicky riešených penziónov prichádzali známi umelci a politici. Dodnes zachovaná zástavba „mestečka anjelov” s charakteristickými podlubiami bola zapísaná do zoznamu Cesta drevenej architektúry.
Poschodové, drevené domy obklopujú rozľahlé, strmé Námestie, centrum obce od čias lokácie (XIV. st.), ako aj ulice z neho vychádzajúce. Väčšina budov vznikla po požiari v r. 1869, ktorý pohltil skoro celé dávne mestečko. Domy sú otočené k námestiu alebo k uliciam a ich charakteristické strmé strechy majú široko vysunuté odkvapy, ktoré v prednej časti vytvárajú malebné akože-podlubia. Odkvapy ochraňujú aj úzke priechody medzi budovami, tzv. medze. V jednom z domov pri Námestí, ktorý sa pred požiarom zachránil iba vďaka šťastnej náhode, sa nachádza Regionálna izba zobrazujúca exponáty spojené s každodenným životom dávnych obyvateľov tohto územia.