Facebook link

Prírodná rezervácia Bór na Czerwonom Nowy Targ - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Rezerwat Przyrody Bór na Czerwonem Nowy Targ

Prírodná rezervácia Bór na Czerwonom Nowy Targ

Ścieżka wśród drzew
Nowy Targ Turistický región: Tatry i Podhale
Je to jedno z mála miest, kde možno obdivovať rašelinisko, a to s výhľadom na krásnu panorámu Tatier. Prírodná rezervácia Bór na Czerwonom v Nowom Targu je dnes jednou z najobľúbenejších turistických atrakcií Podhalia.

Prečo bor na Czerwonom? Názov rezervácie pochádza od riasy zygonium ericetorum, ktorých stielky na jeseň získavajú silne červenú farbu. Nowotargovský bor patrí medzi prvé chránené lesné oblasti v Poľsku. Už v roku 1925 bol rozpoznaný unikátny charakter lesného komplexu
a vytvorená prírodná rezervácia chrániaca 2 ha vrchovisko. V súvislosti s intenzívnymi prácami na ťažbe rašeliny, ktoré ohrozovali existenciu rašeliniska, padlo v 50. rokoch 20. storočia rozhodnutie o rozšírení oblasti ochrany rezervácie na 8 ha, a v ďalších rokoch na viac ako 114 ha. Jednou z tu sa vyskytujúcich organizmov sú pásnice, ktoré po uschnutí na jeseň získavajú tmavočervenú farbu.

Čo je rašelina? Rašelina sa radí medzi sedimentárne horniny vzniknuté v dôsledku neúplného rozkladu rastlinných zvyškov vo vrchnej vrstve pôdy za podmienok dlhodobého alebo celkového zaplavenia. Ložiská rašeliny narastajú nesmierne pomaly, asi o 1 – 1,5 mm ročne, a to zachovaním zodpovedajúcich podmienok. Po stáročia sa rašelina používala pre hospodárske účely ako hnojivo a palivo. Uplatnenie našla aj v liečiteľstve ako peloidy a prísada do rôzneho druhu medikamentov. Územím rezervácie bol vytýčený nesmierne zaujímavý náučný chodník približujúci turistom túto málo známu, ale nesmierne krásnu časť Podhalia. Vyhliadková plošina na jej konci umožňuje obdivovať panorámy Tatier a Gorcov, ale predovšetkým mimoriadnu a malebnú krajinu rašeliniska.