Facebook link

Jurská skupina GOPR – Dobrovoľnej horskej záchrannej služby - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Grupa Jurajska GOPR

Jurská skupina GOPR – Dobrovoľnej horskej záchrannej služby

Wspinaczka na skale na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej
tel. 601 100 300
Jurská skupina GOPR so sídlom v Podlesiciach sa venuje horskému záchranárstvu na území Krakovsko-čenstochovskej jury.

Jurská skupina GOPR pribehne na pomoc na skalách, v jaskyniach, zrúcaninách hradov, na lyžiarskych svahoch, na turistických chodníkoch, vo výškových objektoch a tvárou v tvár katastrofám a živelným pohromám, s využitím horolezeckých techník, terénnych vozidiel alebo vrtuľníka a tiež záchranárskych psov, štvorkoliek, snežných skútrov a terénnych automobilov.

Napriek dobrovoľníckemu charakteru organizácie sú záchranári profesionáli, ktorí nonstop – 365 dní v roku – zaisťujú pocit bezpečia stovkám tisíc ľudí. Pracujú spoločne pre turistov navštevujúcich juru a tiež pre jej obyvateľov.

Nadradeným cieľom záchranárov je pribehnúť na pomoc všetkým potrebným. Ich prioritou je, aby vždy dorazili včas, bez ohľadu na počasie, ročné obdobie alebo miesto, kde sa nachádzajú ranení a poškodení. Propagujú pravidlá bezpečného odpočinku a vzdelávajú, ako privolať pomoc a čo robiť v prípade nehody.

Všeobecný kontakt: tel. +48 34 315 20 00, biuro@goprjura.pl.