Facebook link

Podhalanská skupina GOPR – Dobrovoľnej horskej záchrannej služby - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Grupa Podhalańska GOPR

Podhalanská skupina GOPR – Dobrovoľnej horskej záchrannej služby

Trzy osoby na szczycie o zachodzie słońca.
tel. 601 100 300
Podhalanská skupina GOPR so sídlom v Rabke-Zdroji pôsobí na území: Gorcov, Pienin, Ostrovných Beskýd, pásma Polic, Oravy a v časti Sadeckých Beskýd. Celkovo ide o asi 1500 km turistických trás a 4200 km2 plochy, 4 veľké sedačkové lanovky a asi 50 lyžiarskych vlekov.

Skupina má k dispozícii moderné dopravné prostriedky a záchranárske vybavenie, pri záchranných a pátracích akciách jej pomáha prepracovaný navigačný systém GPS a dokonale preškolení záchranári. Aktívne spolupracuje s leteckou záchrannou službou. Záchranári Podhalanskej skupiny sa zúčastňujú akcií likvidujúcich následky živelných pohrôm (povodne, požiare), spolupracujú so štátnym hasičským zborom a políciou. V súčasnosti pôsobí 8 prevádzkových sekcií Podhalanskej skupiny GOPR.

Ročne sa záchranári z Podhalanskej skupiny zúčastnia asi 700 akcií, výprav a zásahov, keď odpracujú 3000 hodín v prospech bezpečnosti ľudí – nielen na horách.

V Podhalanskej skupine GOPR aktívne pôsobí 8 psovodov.

Všeobecný kontakt: tel. +48 18 267 68 80, poczta@gopr-podhale.pl.