Facebook link

Gorczańský Národný Park - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Gorczański Park Narodowy

Gorczańský Národný Park

Gorce
Poręba Wielka 590, Poręba Wielka Turistický región: Gorce i Beskid Wyspowy
tel. +48 183317207
fax. +48 183317207
Poręba Wielka 590
Nepríliš vysoké hory sú v krajine veľmi atraktívne a početné chodníky a cesty tak rôznorodé, že si tu vyberie každý.
Gorczańský národný park zahŕňa centrálnu a severo-východnú časť masívu Goriec patriacich k Západnému Beskydu. Park vznikol v r. 1981 a tvoria ho dva hlavné chrbty tiahnúce sa od Turbacza (1310 m n. m.) v smere štítu Goriec (1228 m n. m.) a v smere Kudłońa (1276 m n. m.). Najvyššou vyvýšeninou parku je Jaworzyna Kamienicka (1288 m n. m.). Nie príliš vysoké hory sú veľmi zaujímavé z hľadiska poznávania krajiny a mnohé chodníky a trasy sú také rôznorodé, že si tu každý nájde niečo pre seba. Územie bolo pripojené k sieti Natura 2000, z hľadiska výskytu zriedkavých vtákov v Európe: tetrov hlucháň, ďateľ bielochrbtý, kulíšek najmenší a sova dlhochvostá.PrírodaHory sú porastené peknými lesmi, zvyškami pôvodného Karpatského pralesa. Človekom najmenej zmenené sú miešané lesy, nazývané bučinou, ktoré sa nachádzajú na nižšom území. Je možné vidieť mnohoročné buky a jedle. Zaujímavosťou flóry je Botrychium lanceolatum – papradie známe iba z jedného stanoviska v Gorcach, ohrozené celkovým vyhynutím. Žijú tu veľké dravce, napr. vlk a rys, ako aj mnoho kopytníkov. V starých stromoch veľmi radi hniezdia vtáky, medzi nimi také zriedkavé ako výr skalný a tetrov hlucháň a kvetnaté lúky rozozvučuje bzučanie hmyzu. Symbolom parku je obrovský výskyt salamandry škvrnitej.Zvláštnym znakom Goriec sú však poľany – výsledok pastierskych tradícií v regióne, ktoré siahajú do XV. st. Medzi lesnými komplexmi vytvárajú malebné, rozľahlé „diery“, poskytujúce nádherné výhľady. Občas sa ukladajú do ťahov a chodníky vedúce po nich poskytujú neobyčajné výhľady. Po dávnom pasení oviec ostali na niektorých holiach salaše, ktoré toto územie dnes skrášľujú. Niekoľko najvzácnejších bolo obnovených, napr. na poľane Mostownica, Jonkówky a Wzorowa. V oblasti parku sa nachádzajú aj skalné útvary a zosuvy. Najviac ich je možné vidieť na severe, idúc čiernym chodníkom z Lubomierza.

Súvisiace príspevky