Facebook link

Stredisko dokumentácie umenia Tadeusza Kantora – „Cricoteka” - Obiekt - VisitMalopolska

Späť

Ośrodek Dokumentacji Sztuki T. Kantora Cricoteka Kraków

Stredisko dokumentácie umenia Tadeusza Kantora – „Cricoteka”

Cricoteka
Nadwiślańska 2, 30-527 Kraków
tel. +48 124427770
Stredisko dokumentácie umenia Tadeusza Kantora – „Cricoteka” bola založená v Krakove v roku 1980 z iniciatívy samotného Tadeusza Kantora.
V súlade so želaním umelca Cricoteka od začiatku plnila súbežne funkciu múzea, archívu, galérie a výskumného strediska, zhromažďovala unikátne materiály dokumentujúce činnosť divadla a jeho zakladateľa. Doposiaľ Cricoteka fungovala v štyroch rôznych sídlach. V roku 2014 oficiálne zahájilo svoju činnosť nové sídlo Cricoteky, nachádzajúce sa na Nadwiślańskej ulici na krakovskom Podgórzu. Bolo vybudované v areáli historickej Podgórskej elektrárne. Multifunkčný objekt vznikol spojením historických budov bývalej elektrárne a modernej, viac než 20 metrov vysokej budovy – galérie nad elektrárňou. Dolná časť steny galérie je obložená zrkadlami, v ktorých sa odrážajú strechy budov elektrárne situovaných pod ňou a blízky amfiteáter. Nové sídlo bude miestom prezentácie tvorby Tadeusza Kantora a jej vplyvu na prácu súčasných umelcov, navyše inštitúcia plánuje v budúcnosti organizovať a realizovať vzdelávaciu činnosť, ktorá bude mať za cieľ priblížiť Kantorove dielo.