Jan Paweł II w Małopolsce

portret św. Jana Pawła II, postać siedząca przy stole, przy otwartym oknie

Przyszły papież św. Jan Paweł II – zwany Wielkim – czyli sługa boży Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920. Tu uczęszczał do gimnazjum, a w 1938 r. przeniósł się z ojcem do Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybuch II wojny światowej, śmierć ojca oraz wcześniejsza głęboka religijność doprowadziły go do decyzji o kapłaństwie – w 1942 r. wstąpił do tajnego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Krakowie, a święcenia kapłańskie uzyskał 1 listopada 1946 r. Następnie udał się do Rzymu, gdzie kontynuował studia do 1948 r. W tym samym roku, po powrocie do kraju, został na siedem miesięcy skierowany do niewielkiej parafii na Pogórzu Wielickim – do Niegowici. Potem był jednym z pionierów duszpasterstwa „turystycznego” młodzieży w parafii św. Floriana w Krakowie. W kolejnych latach nie tylko wędrował z młodzieżą po górach i pływał na kajakach, ale też kontynuował studia teologiczne. W 1958 r. został mianowany biskupem. Wkrótce potem aktywnie uczestniczył w pracach przygotowawczych do Soboru Watykańskiego II oraz w samym soborze. Po śmierci arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w 1963 r. zajął jego miejsce jako metropolita krakowski, a cztery lata później został mianowany przez papieża Pawła VI kardynałem krakowskim. Szybko stał się znanym nie tylko w Polsce autorytetem Kościoła, filozofem, myślicielem i teologiem, ale i znakomitym administratorem swej diecezji.

W dniu 16 października 1978 r. został wybrany papieżem i przyjął imię Jana Pawła II. Jego pontyfikat, trwający aż do śmierci 2 kwietnia 2005 r., uważany jest za najdłuższy po pontyfikacie św. Piotra oraz bł. Piusa IX. Był pierwszym papieżem-pielgrzymem – odbył aż 104 podróże na wszystkie zamieszkane kontynenty, w tym 8 pielgrzymek do Ojczyzny. Wielokrotnie podkreślał znaczenie ekumenizmu – był pierwszym papieżem, który odwiedził żydowską synagogę oraz meczet muzułmański. Jako papież św. Jan Paweł II wydał aż 14 encyklik, wiele z nich o przełomowym dla Kościoła znaczeniu, i niemało innych dokumentów.

Ale był także poetą oraz dramaturgiem: najbardziej znanym dziełem literackim Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II – jest wydany w 2003 r. Tryptyk rzymski, zaś najbardziej znana sztuka teatralna – Brat naszego Boga – powstała na kanwie żywota św. Adama Chmielowskiego, Brata Alberta. Od razu po śmierci Karola Wojtyły – papieża św. Jana Pawła II – rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, a jego kult rozwija się w wielu krajach świata – oczywiście najszerzej w Polsce. 1 maja 2011 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie. Kanonizacja bł. Jana Pawła II miała miejsce 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie.

Szczegółowe informacje na temat życia św. Jana Pawła II znajdziecie Państwo na stronie internetowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II www.santojp2.pl