Jan Paweł II w Małopolsce

portret św. Jana Pawła II, postać siedząca przy stole, przy otwartym oknie

Przyszły papież św. Jan Paweł II – zwany Wielkim – czyli sługa boży Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach 18 maja 1920. Tu uczęszczał do gimnazjum, a w 1938 r. przeniósł się z ojcem do Krakowa, gdzie rozpoczął studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wybuch II wojny światowej, śmierć ojca oraz wcześniejsza głęboka religijność doprowadziły go do decyzji o kapłaństwie – w 1942 r. wstąpił do tajnego Metropolitarnego Seminarium Duchownego w Krakowie, a święcenia kapłańskie uzyskał 1 listopada 1946 r. Następnie udał się do Rzymu, gdzie kontynuował studia do 1948 r. W tym samym roku, po powrocie do kraju, został na siedem miesięcy skierowany do niewielkiej parafii na Pogórzu Wielickim – do Niegowici. Potem był jednym z pionierów duszpasterstwa „turystycznego” młodzieży w parafii św. Floriana w Krakowie. W kolejnych latach nie tylko wędrował z młodzieżą po górach i pływał na kajakach, ale też kontynuował studia teologiczne. W 1958 r. został mianowany biskupem. Wkrótce potem aktywnie uczestniczył w pracach przygotowawczych do Soboru Watykańskiego II oraz w samym soborze. Po śmierci arcybiskupa Eugeniusza Baziaka w 1963 r. zajął jego miejsce jako metropolita krakowski, a cztery lata później został mianowany przez papieża Pawła VI kardynałem krakowskim. Szybko stał się znanym nie tylko w Polsce autorytetem Kościoła, filozofem, myślicielem i teologiem, ale i znakomitym administratorem swej diecezji.

W dniu 16 października 1978 r. został wybrany papieżem i przyjął imię Jana Pawła II. Jego pontyfikat, trwający aż do śmierci 2 kwietnia 2005 r., uważany jest za najdłuższy po pontyfikacie św. Piotra oraz bł. Piusa IX. Był pierwszym papieżem-pielgrzymem – odbył aż 104 podróże na wszystkie zamieszkane kontynenty, w tym 8 pielgrzymek do Ojczyzny. Wielokrotnie podkreślał znaczenie ekumenizmu – był pierwszym papieżem, który odwiedził żydowską synagogę oraz meczet muzułmański. Jako papież św. Jan Paweł II wydał aż 14 encyklik, wiele z nich o przełomowym dla Kościoła znaczeniu, i niemało innych dokumentów.

Ale był także poetą oraz dramaturgiem: najbardziej znanym dziełem literackim Karola Wojtyły – św. Jana Pawła II – jest wydany w 2003 r. Tryptyk rzymski, zaś najbardziej znana sztuka teatralna – Brat naszego Boga – powstała na kanwie żywota św. Adama Chmielowskiego, Brata Alberta. Od razu po śmierci Karola Wojtyły – papieża św. Jana Pawła II – rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, a jego kult rozwija się w wielu krajach świata – oczywiście najszerzej w Polsce. 1 maja 2011 nastąpiła beatyfikacja Jana Pawła II podczas uroczystej Mszy Świętej na placu św. Piotra w Rzymie. Kanonizacja bł. Jana Pawła II miała miejsce 27 kwietnia 2014 roku w Rzymie.

Szczegółowe informacje na temat życia św. Jana Pawła II znajdziecie Państwo na stronie internetowej Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II www.santojp2.pl


 
Kostenlose App VisitMałopolska herunterladen
 
Android
Apple iOS
Windows Phone
<
>
   

Verknüpfte Assets