Facebook link
You are here:
Back

Cerkiew świętych Kosmy i Damiana Wojkowa

The Greek Catholic Parish Church of St. Cosmas and St. Damian in Wojkowa

Po prawej wysoka jakby rusztowanie, drewniana dzwonnica z wąskim dachem pokrytym gontem. Za nią wysokie drzewa z uschniętymi liśćmi. Po lewej ścieżka prowadząca do stojącej na wprost drewnianej cerkwi, ogrodzonej murem z kamieni, z furtą pod dachem. Za nią wysoka, kwadratowa wieża z baniastą kopułą na dachu krytym blachą. Po prawej niska, innego koloru nawa z wysokim dachem i wysoką wieżą z baniastym hełmem. Po lewej wysokie drzewo. W oddali widać zalesione wzgórze. Niebo bezchmurne.

Wojkowa, 33-370 Muszyna Tourist region: Beskid Sądecki i Niski

tel. +48 184711644
The Greek Catholic Parish Church of St. Cosmas and St. Damian in Wojkowa (currently a Roman Catholic Filial Church) dates from 1790 or 1792.
It was built using log-construction and has horizontally boarded walls except for the corners which are covered by vertical boarding. The interior walls are adorned with C20th ornamental-figurative polychrome. The precious fittings date from the C18th-C19th. Those the church has retained include: a complete, rococo iconostasis from the end of the C18th, a rococo tabernacle from the second half of the C18th, and a second tabernacle, in the form of a small church, from the turn of the C20th. The nave contains a C19th "płaszczenica" a cloth with an image of Christ lying in the tomb.

Related Assets