Facebook link

Dolina Mnikowska - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Dolina Mnikowska

Dolina Mnikowska

Skalna ściana przy potoku
Mników Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Końcowy odcinek Doliny Sanki wyciętej w wapieniach występujących na obszarze Garbu Tenczyńskiego.
Objęta ochroną rezerwatową; ma charakter przełomu; jest wąska, a jej strome zbocza stanowią formy skałkowe wykształcone w postaci maczug, baszt, wieżyc. Nieraz tworzą one zwarte grupy; występują w nich jaskinie. Wyróżnia się tu 2 typy krajobrazu: naturalny i kulturowy, które rozwinęły się pod wpływem wielowiekowej gospodarki rolnej. Przyjemne miejsce na spacer czy piknik. W połowie dolinki znajduje się duża polana z ławeczkami. Odchodzą od niej schodki pnące się w górę do skał, gdzie we wnęce urządzono ołtarz z dużym naskalnym obrazem Matki Boskiej Skalskiej namalowanym pierwotnie przez Walerego Eljasza-Radzikowskiego w 1863 r., obecnie zrekonstruowanym. Po drodze mija się krzyże będące stacjami drogi krzyżowej.