Facebook link

Kościół św. Mikołaja Wysocice - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół św. Mikołaja Wysocice

Kościół św. Mikołaja Wysocice

Kamienny prosty kościół z wieżą. Kościół kryty czerwoną dachówką, wieża - blachą. Wokół drzewa.
Wysocice 58, 32-075 Wysocice
tel. +48 123899442
Kościół pw. św. Mikołaja w Wysocicach powstał jako budowla romańska na początku XIII w.
W czasie kolejnych stuleci prawie wcale nie zmienił swojego wyglądu i charakteru. Jest to świątynia jednonawowa z prezbiterium, apsydą i czworoboczną wieżą. Kościół wzniesiono z ciosów wapiennych, natomiast detale architektoniczne wykonano z piaskowców. Szczególną uwagę warto zwrócić na emporę oraz podwójne okienka w górnej części wieży – biforia. Najstarszy element wyposażenia kościoła stanowi późnogotycka ambona.