Facebook link

Kościół świętego Mikołaja Wysocice - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół świętego Mikołaja Wysocice

Kościół świętego Mikołaja Wysocice

Kamienny prosty kościół z wieżą. Kościół kryty czerwoną dachówką, wieża - blachą. Wokół drzewa.
Wysocice 58, 32-075 Wysocice
tel. +48 123899442
To jeden z najlepiej zachowanych przykładów architektury romańskiej na ziemiach polskich. Świątynia powstała na początku XIII wieku.

Wymurowany z wapiennych ciosów z detalami wykonanymi z piaskowca. Powstał zapewne z rycerskiej fundacji Odrowążów, władających miejscowościami leżącymi w dolinie rzeki Dłubni. Około 1565 roku dobra wysocickie kupił Jan Płaza z Mstyczowa i zamienił kościół w zbór protestancki. W ręce katolików świątynia wróciła w 1613 roku, po zakupie Wysocic przez Elżbietę Wołłowiczową. W kolejnych stuleciach kościół przechodził tylko niewielkie zmiany. Dobudowano murowaną kruchtę przy głównym wejściu i zakrystię. Przebudowano sklepienie apsydy i zmieniono pokrycie dachu. Najpełniej styl romański oddaje unikatowy kamienny portal. Interesującym miejscem w kościele jest empora (odrębna kondygnacja o charakterze antresoli). Wewnątrz empory, na posadzce pozostały ślady istniejącego tutaj niegdyś ołtarza. Bardzo ciekawym elementem wyposażenia jest również późnogotycka ambona z 1500 roku. Pozostałe elementy wyposażenia są późniejsze, takie jak barokowy ołtarz i pochodzący z tego samego okresu obraz Matki Bożej.