Szlak Romański

Zbliżenie na ozdobny kamienny portal w kształcie łuku, otoczony kolumnami
Sztuka romańska związana była ściśle ze średniowiecznym kościołem i to właśnie budowle sakralne dominowały w romańskiej architekturze. Cechy charakterystyczne dla romanizmu to surowość i ciężkość formy, prostota i monumentalizm. Do Polski styl ten dotarł w XI wieku za czasów rządów króla Kazimierza Odnowiciela, który przeniósł główny ośrodek władzy państwowej z Gniezna do Krakowa i odnowił krakowskie biskupstwo. Działania te spowodowały, że w tamtych czasach w Małopolsce wybudowano wiele nowych budowli, z których znaczna część przetrwała, choć we fragmentach, do dnia dzisiejszego.

Warto pamiętać o dwóch katedrach romańskich istniejących kiedyś na Wawelu, których zachowane fragmenty skrywa obecny kościół pw. św. Stanisława i św. Wacława w Krakowie, kościele i klasztorze panien Norbertanek na krakowskim Zwierzyńcu, Opactwie Benedyktynów w Tyńcu założonym przez króla Kazimierza Odnowiciela i przechowywanej tam jednej z najstarszych ksiąg w Polsce – sakramentarzu tynieckim, Opactwie Cystersów w Mogile, oryginalnej romańskiej architekturze kościoła w Wysocicach czy malowniczo położonym kościółku w Tropiu.
 

Obiekty na szlaku:

 • Czchów - kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny
 • Kościelec - kościół pw. św. Wojciecha
 • Dziekanowice - kościół pw. śś. Magdaleny i Mikołaja
 • Kraków - kościół pw. Najświętszego Salwatora
 • Kraków - kościół ss. Norbertanek
 • Kraków - kościół pw. św. Wojciecha
 • Kraków - katedra pw. śś. Stanisława i Wacława
 • Kraków - kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
 • Kraków - kościół pw. św. Andrzeja Apostoła
 • Kraków - kościół pw. św. Benedykta
 • Kraków - kościół pw. św. Marii Magdaleny (nieistniejący)
 • Luborzyca - kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
 • Miechów - bazylika Grobu Bożego
 • Mogiła - opactwo oo. Cystersów
 • Prandocin - kościół pw. św. Jana Chrzciciela
 • Tropie - kościół pw. śś. Świerada i Benedykta Pustelnika
 • Tyniec - opactwo oo. Benedyktynów
 • Wysocice - kościół pw. św. Mikołaja

Powiązane treści