Facebook link

Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia biskupa Marcina Kromera Gorlice - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia biskupa Marcina Kromera Gorlice

Pierwsze Liceum Ogólnokształcące imienia biskupa Marcina Kromera Gorlice

Potężny gmach, dwupiętrowy z ozdobna attyką.
ul. Marcina Kromera 1, 38-300 Gorlice Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183535185
fax. +48 183521971
Szkoła, powołana do życia zarządzeniem cesarskim w 1906 roku, zaczęła funkcjonować pod nazwą Cesarsko-Królewskie Gimnazjum w Gorlicach.

Najpierw otwarto męskie gimnazjum klasyczne i naukę rozpoczęto w salach Towarzystwa Gimnastycznego Sokół, dwóch klasach z pokojem nauczycielskim. Obecny gmach wzniesiono w latach 1912–1914 według projektu architekta Tadeusza Mostowskiego i w nim odbył się egzamin dojrzałości pierwszych absolwentów.

Po wybuchu pierwszej wojny światowej, naukę przerwano 23 września 1914 roku, a budynek zajęły wojska austriackie, potem rosyjskie, następnie Austriacy urządzili w nim szpital wojskowy i znów zajęły go wojska rosyjskie. W 1915 roku lewe skrzydło z salą gimnastyczną i kaplicą, zniszczył ostrzał artyleryjski. W zdewastowanym gmachu magistrat zakwaterował bezdomnych. Po prowizorycznym remoncie, 30 października 1915 roku rozpoczęto naukę. Od 1918 roku było to Państwowe Gimnazjum męskie typu klasycznego, któremu w 1922 roku nadano imię biskupa Marcina Kromera. W 1926 roku typ szkoły zmieniono na neoklasyczny, w 1929 roku do szkoły przyjęto dziewczęta i powstało gimnazjum koedukacyjne. W latach 1932–1948 działo jako Państwowe Gimnazjum i Liceum.

W czasie drugiej wojny światowej szkołę zajmowały wojska niemieckie, później w zdewastowanym gmachu władze okupacyjne pozwoliły na otwarcie dwuletniej szkoły handlowej. W 1945 roku reaktywowano Państwowe Gimnazjum i Liceum. W latach 1949–1981 szkoła wielokrotnie zmieniała nazwę, wchodziła też w skład zespołu szkół. W 1981 roku powstało samodzielne Liceum Ogólnokształcące.

To jeden z piękniejszych budynków szkolnych w kraju o attyce zdobionej głowami władców szczególnie troszczących się o kształcenie młodzieży: Kazimierza Wielkiego, królowej Jadwigi i Władysława Jagiełły. W 1986 roku, w 80. rocznicę założenia szkoły, ufundowano popiersie jej patrona biskupa Marcina Kromera, projektu Zdzisława Tohla.