Facebook link

Ratusz Gorlice - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Ratusz Gorlice

Ratusz Gorlice

Ratusz Gorlice
Rynek 2, 38-300 Gorlice Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
tel. +48 183536200
Przy rynku w Gorlicach stoi okazały budynek ratusza miejskiego.
Pierwsza wzmianka o ratuszu pochodzi z 1608 r. Istniejący wówczas budynek drewniany spłonął pół wieku później podczas napadu na Gorlice księcia Siedmiogrodu – Jerzego II Rakoczego. Pod koniec XIX w. miasto miało już ratusz murowany, był on budynkiem piętrowym, powstałym z połączenia trzech kamieniczek, z których najstarsza datowana jest na lata 1780-90. To właśnie tutaj mieściła się apteka, w której Ignacy Łukasiewicz w latach 1853-1858 prowadził swoje doświadczenia. Śladem apteki jest znajdujący się w holu ratusza fresk ścienny greckiej bogini zdrowia Hygiei, która jest patronką aptekarstwa. Natomiast replika pierwszej na świecie ulicznej lampy naftowej wynalezionej przez Łukasiewicza umieszczona jest na frontonie budynku. W głębi holu ratusza uwagę przykuwa pomnik ks. Bronisława Świeykowskiego – szambelana papieskiego i komisarycznego burmistrza Gorlic z lat I wojny światowej. Podczas bitwy pod Gorlicami ratusz jako jeden z nielicznych budynków w mieście ocalał i doznał niewielkich uszkodzeń. Obecny wygląd zawdzięcza przebudowom, w czasie ostatniej, przeprowadzonej w XX w. według projektu Józefa Baruta dobudowana została wieża z zegarem.