Facebook link

Pałacyk Strzelecki budynek Bractwa Strzeleckiego Tarnów - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Pałacyk Strzelecki budynek Bractwa Strzeleckiego Tarnów

Pałacyk Strzelecki budynek Bractwa Strzeleckiego Tarnów

Duży, murowany budynek, widziany od frontu. Styl neogotycki, ozdobny krenelaż, wieżyczki i kolumny oraz schody od frontu.

ul. Słowackiego 1, 33-100 Tarnów Region turystyczny: Tarnów i okolice

tel. +48 146888820
tel. +48 146888821
tel. +48 698988302
W neogotyckim pałacyku, znajdującym się w Parku Strzeleckim, działa Galeria Sztuki Biura Wystaw Artystycznych.

Teren dawnego folwarku Zawale–Dyksonówka w 1866 roku Rada Miejska przekazała Towarzystwu Strzeleckiemu, które zbudowało tu swoją siedzibę i obwałowaną strzelnicę. Na pozostałej części działki założono ogród miejski zwany Parkiem Strzeleckim, zagospodarowany w duchu modernizmu według projektu Antoniego Schmidta. Najokazalszym obiektem w parku jest pałacyk Towarzystwa Strzeleckiego, powołanego do życia w 1845 roku. Była to organizacja o tradycjach sięgających czasów średniowiecza i Bractwa Kurkowego. Prawdziwym powodem wznowienia działalności Towarzystwa było przygotowanie cywilów do walki zbrojnej o niepodległość. Tu w 1918 roku skoszarowano około 200 harcerzy z Pogotowia Narodowego i Polskiej Organizacji Wojskowej, którzy rankiem 31 października rozbroili Austriaków i przejęli cywilną władzę w mieście. Po II wojnie światowej w budynku mieścił się Pałac Młodzieży i hufiec Związku Harcerstwa Polskiego, biblioteka Związku Nauczycielstwa Polskiego, a w latach 2005–2010 Bractwo Kurkowe. Obecnie jest on siedziba Biura Wystaw Artystycznych. Neogotycki pałacyk wybudowano przy bramie od strony ulicy Słowackiego, według projektu Franciszka Lanciego. Jego otynkowaną, monumentalną fasadę wieńczy krenelaż, elewację dzielą smukłe wieżyczki. Na zewnętrznej ścianie Towarzystwo Strzeleckie w 1888 roku umieściło tablicę pamięci Józefa Pędrackiego, burmistrza Tarnowa. W wielkiej sali zajmującej niemal połowę pałacyku mieściła się wewnętrzna strzelnica, wykorzystywano ją też jako salę balową.