Facebook link

Cmentarz wojenny Jangrot Cieplice - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Cmentarz wojenny Jangrot Cieplice

Cmentarz wojenny Jangrot Cieplice

Drewniany krzyż.
32-075 Cieplice Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
Na cmentarzu w Cieplicach spoczywa 2014 żołnierzy austro-węgierskich i 561 rosyjskich. To jedna z wielkich wojskowych nektropolii przypominająca nam historię I wojny światowej.

Zlokalizowany w północno-zachodnim krańcu wsi, w okolicach przysiółka Cieplice. Spoczywa tu prawdopodobnie ponad 2,5 tysiąca żołnierzy obydwu walczących stron, przede wszystkim Węgrów. Jest to największy pod względem liczby pochowanych cmentarz z okresu I wojny światowej na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. W lesie na wschód i na północ od niego zachowały się linie okopów, zaś na zachód od nekropolii – fragmenty linii rezerwowych. Okolice Cieplic i Jangrotu były areną ciężkich walk toczonych między oddziałami austro-węgierskimi i rosyjskimi w listopadzie 1914 r. Wielokrotnie ponawiane ataki i kontrataki przynosiły obu stronom duże straty, a wieś Jangrot kilka razy przechodziła z rąk do rąk – V Korpus z 1. Armii austro-węgierskiej walczył tu z elitarnymi rosyjskimi dywizjami gwardyjskimi. Atak austriacki, przeprowadzony 17 listopada w lesie na północ od Cieplic, przyniósł sukces i pozwolił zająć położoną po północnej stronie lasu wieś Gołaczewy. Walczono też na rozległym Płaskowyżu Sułoszowskim między Sułoszową, Jangrotem, Trzyciążem i Zadrożem.