Facebook link

Dom Długosza Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Dom Długosza Kraków

Dom Długosza Kraków

Róg kamienicy Domu Długosza w Krakowie w pogodny, słoneczny dzień. W ścianę budynku wmurowany jest świety obraz. Po prawej stronie biegnie wybrukowana ulica Kanonicza.

ul. Kanonicza 25, 33-332 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice

Niewielki dom zlokalizowany na rogu ulic Kanoniczej i Podzamcze w Krakowie. Jednak w jego murach kryje się kawał historii, nie tylko samego Krakowa, ale tej, która dotyczyła całej Polski.

Najstarsza część budynku powstała w początkach XIV wieku. Wówczas w budynku mieściła się łaźnia królewska, później nazywana Łaźnią Jagiełły. Wody do niej dostarczała Rudawa, która płynęła dzisiejszą ulicą Podzamcze. W XV wieku budynek należał do kanoników krakowskich i w 1450 roku w domu zamieszkał Jan Długosz – kronikarz polski, nauczyciel synów króla Kazimierza Jagiellończyka. W roku 1454 rozpoczął jego rozbudowę. W ten oto sposób powstał jeden z pierwszych miejskich gotyckich pałaców Krakowa. Tu powstały jego liczne dzieła, między innymi najsławniejsze „Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego”. W XVI wieku dom przebudowano w stylu renesansowym. Z tamtego okresu pochodzi portal i umieszczony nad nim kamienny gzyms, z ciągle aktualną łacińską inskrypcją: „Nil est in homine bona mentemelius” (Nie ma w człowieku nic lepszego nad zdrowy umysł).W drugiej połowie XIX wieku w parterowej izbie tego domu mieszkał i pracował rzeźbiarz Franciszek Wyspiański. Dzieciństwo i lata szkolne spędził tam jego syn Stanisław, poeta, dramaturg i malarz.