Facebook link

Jaskinia Nietoperzowa - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Jaskinia Nietoperzowa

Jaskinia Nietoperzowa

Jaskinia Nietoperzowa
Jerzmanowice Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
tel. +48 123895395
tel. +48 605467892
Jerzmanowice 88, 32-048
Usytuowana w grupie skał górnej części Doliny Będkowskiej jaskinia wywodzi swą nazwę od nietoperzy, które jeszcze niedawno w ogromnej liczbie zimowały w jej wnętrzu.
Zlokalizowana jest w początkowej części Doliny Będkowskiej; zaliczana do większych jaskiń jurajskich – długość jej korytarzy wynosi 306 m. Odkryto ją w 1848 r. Podczas eksploatacji namuliska wydobyto z niej ok. 4000 kłów niedźwiedzia jaskiniowego; znaleziono tu także ślady pobytu człowieka. W jej wnętrzu można podziwiać efektowne nacieki taki jak m. in. wodospad naciekowy z kropielnicą, ambony oraz olbrzymie kotły wirowe znajdujące się w stropie jaskini. Ciekawostką jest, że dzięki bytującym tu w ogromnej ilości nietoperzom wydobywano z niej niegdyś guano w ilościach przemysłowych a następnie wykorzystywano jako nawóz.