Facebook link

Kolekcja Minerałów Ziemi Olkuskiej - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kolekcja Minerałów Ziemi Olkuskiej

Kolekcja Minerałów Ziemi Olkuskiej

ekspozycja minerałów
Szpitalna 32, Olkusz
tel. +48 324943066
Kolekcja Minerałów Ziemi Olkuskiej i Skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej powstała z inicjatywy pasjonatów geologii regionu olkuskiego.
Składa się na nią kilka tysięcy okazów przekazanych przez prywatnych kolekcjonerów. Przewodnim tematem kolekcji są pochodzące z olkuskich kopalń rudy cynku i ołowiu oraz towarzyszące im minerały. W zbiorach znajdują się także skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jeden z prezentowanych amonitów ma ok. pół metra średnicy i jest największy wśród całej kolekcji.