Facebook link

Kolekcja Minerałów Ziemi Olkuskiej - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kolekcja Minerałów Ziemi Olkuskiej

Kolekcja Minerałów Ziemi Olkuskiej

ekspozycja minerałów
Szpitalna 32, Olkusz
tel. +48 324943066
Kolekcja Minerałów Ziemi Olkuskiej i Skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej powstała z inicjatywy dziesięciu pasjonatów geologii regionu olkuskiego. Dzięki nim w Miejskim Ośrodku Kultury można odbyć fantastyczną podróż śladem historii zapisanej w skałach.

Olkusz nazywany jest Srebrnym Miastem. Dlaczego? Bo pod jego powierzchnia kryje się galena - ruda, zawierająca ołów i srebro. która była wydobywana tu już w czasach średniowiecza. To prawdziwe bogactwo Olkusza, miasta, o którym się mówiło, że innej żywności niż górnicza w nim nie ma. O historii zapisanej w skałach opowiada właśnie ta wystawa, na którą złożyły się indywidualne pasje i zbiory. Na Kolekcję Minerałów Ziemi Olkuskiej składa się kilka tysięcy okazów. Jej przewodnim tematem  są pochodzące z olkuskich kopalń rudy cynku i ołowiu oraz towarzyszące im minerały. W zbiorach znajdują się także skamieniałości Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jeden z prezentowanych amonitów, czyli skamielin, które układają się zwykle w piękne kształty, ma około pół metra średnicy i jest największy wśród całej kolekcji. Na wystawie można także oglądać "złoto głupców", czyli minerał piryt, nadsiarczek żelaza, który często był mylony ze złotem.


Obiekty na trasie