Facebook link

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Juście Tęgoborze - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Juście Tęgoborze

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na Juście Tęgoborze

Drewniany kościół bez wieży.
ul. Sądecka, 33-312 Tęgoborze Region turystyczny: Gorce i Beskid Wyspowy
tel. +48 184449355
Kościół stojący na przełęczy świętego Justa, w paśmie wzgórz między Tęgoborzem a Łososiną Dolną, wzniesiono lub odnowiono w XVII wieku, a rozbudowano w XVIII wieku.

Niewielki, drewniany kościółek stojący wśród starych lip, zbudowano na miejscu pustelni świętego Justa, kameduły który według legendy na przełomie IX i X wieku przybył z południa, może z klasztoru w Nitrze. Gdy wybrał życie eremity osiadł na wzgórzu w okolicach Tęgoborzy. Niestety nie potwierdzają tego żadne współczesne mu zapiski, dopiero na przełomie XVI i XVII wieku spisano życiorys pustelnika na podstawie opowiadań okolicznych mieszkańców.

Prawdopodobnie jest to trzeci kościół w tym miejscu. Pierwszy w XIII wieku być może zniszczyli Tatarzy. Na jego miejscu około 1400 roku szlachcic Chebda z Rożnowa ufundował klasztor kanoników zwanych Markami i niewielki kościół, który na początku XVII wieku został przejęty i zniszczony przez arian. Obecny zbudowano w XVII wieku.

To świątynia konstrukcji zrębowej, oszalowana, jednonawowa, bezwieżowa, kryta dachem jednokalenicowym. Składa się z nawy, zamkniętego trójbocznie prezbiterium z zakrystią i kruchtą konstrukcji słupowo-ramowej z XIX wieku, z wieżyczką-sygnaturką z barokowym hełmem i latarnią. Dach gontowy w XIX wieku zmieniono na blaszany. Teren jest ogrodzony drewnianym płotem z bramami, obok stoi ołtarz polowy.

Wnętrze kryją stropy płaskie. W barokowym ołtarzu z XVII wieku znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej Juściańskiej z XVII wieku, a nad nim obraz świętego Justa-Jodoka z 1677 roku w stylu ludowego baroku. Jest też gotycka rzeźba Matki Bożej z Dzieciątkiem z XV wieku i gotycka, kamienna chrzcielnica z herbami z XVI wieku oraz późnobarokowe z XVIII wieku: konfesjonał, ambona i ława.