Facebook link

Kościół Ojców Bernardynów Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Jesteś tutaj:
Powrót

Kościół Ojców Bernardynów Kraków

Kościół Ojców Bernardynów Kraków

Biała fasada w stylu barokowym.

ul. Bernardyńska 2, 31-069 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice

tel. +48 124221650
Położony u stóp Wawelu, wczesnobarokowy kościół świętego Bernardyna ze Sieny z klasztorem ojców bernardynów został wzniesiony około 1680 roku. Wcześniej w tym miejscu istniała gotycka świątynia.

Pierwszy gotycki kościół kompletnie zniszczono podczas potopu szwedzkiego. Obecny, wybudowany w stylu wczesnobarokowym wieńczy kopuła, którą celowo umieszczono nisko, nie wynosząc jej ponad wysokość fasady świątyni. Zadecydowały o tym względy strategiczne – ewentualny ostrzał artyleryjski z Wawelu mógł naruszyć zbyt wyeksponowane elementy konstrukcji.

Pierwsi zakonnicy bernardyńscy w Krakowie rekrutowali się spośród słuchaczy surowego kaznodziei, franciszkanina obserwanta świętego Jana Kapistrana, który podczas swojej wizyty w mieście w połowie XV wieku głosił płomienne kazania przeciwko grzechowi i zbytkom. Przyjechał do Krakowa w 1453 roku, na zaproszenie króla Kazimierza Jagiellończyka i biskupa krakowskiego kardynała Zbigniewa Oleśnickiego, który ofiarował zakonnikom ziemię na Stradomiu.

Budową pierwszego kościoła kierował Jan Długosz, a jego fundatorem był kasztelan sandomierski Jan Hińcza z Rogowa. W latach 1645–1647 nowy kościół zbudowano na miejscu gotyckiego zniszczonego w czasie potopu szwedzkiego. Obecną wczesnobarokową świątynię z lat 1659–1680 wzniesiono na planie krzyża łacińskiego według projektu Krzysztofa Mieroszewskiego. To kościół trójnawowy, bazylikowy z transeptem i kopułą ukrytą w dachu. W kruchcie znajdują się późnorenesansowe nagrobki. Sklepienia nawy głównej i prezbiterium zdobią stiuki. W kaplicy świętej Anny znajduje się późnobarokowy ołtarz z XVIII wieku z rzeźbą świętej Anny Samotrzeciej z XV wieku, pochodzącą z warsztatu Wita Stwosza oraz barokowy obraz "Taniec śmierci" z XVII wieku. Natomiast w kaplicy świętego Szymona z Lipnicy w ołtarzu-mauzoleum z 1662 roku umieszczono sarkofag z relikwiami i posągiem świętego Szymona, bernardyńskiego zakonnika żyjącego w XV wieku. Witraż ze scenami z życia świętego wykonał Józef Mehoffer. W późnobarokowych ołtarzach bocznych i w ołtarzu głównym, z dekoracją snycerską z lat 1758–1766, znajdują się obrazy Franciszka Lekszyckiego, zakonnika tutejszego klasztoru.


Powiązane treści