Facebook link

Kościół Świętej Rodziny Zakopane - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół Świętej Rodziny Zakopane

Kościół Świętej Rodziny Zakopane

Duży kościół z kamienia z dachem krytym jasnozieloną blachą. Kościół posiada wysoką wieżę, stoi wśród innych budynków i drzew.
Krupówki 1a, 34-500 Zakopane Region turystyczny: Tatry i Podhale
tel. +48 182012441
Wysoką, kamienną świątynię zbudowano przy Krupówkach pod koniec XIX wieku, w czasie gdy Zakopane przeistaczało się w stolicę Tatr i Podhala. Ta najstarsza murowana świątynia w mieście, od 2016 roku pełni funkcję Sanktuarium Najświętszej Rodziny. W 1997 roku gościł w niej papież Jan Paweł II.

Budowę świątyni w 1877 roku rozpoczął pierwszy proboszcz Zakopanego ksiądz Józef Stolarczyk Projekt przygotował architekt Józef Pius Dziekoński. Budowa z górskiego, twardego piaskowca i wapienia, trwała do 1896 roku, dzięki ofiarności parafian i hrabiego Władysława Zamoyskiego, właściciela dóbr zakopiańskich.

Jest to neogotycka, trójnawowa bazylika z transeptem, węższym prezbiterium zamkniętym półkoliście, czworoboczną wieżą, dwiema okrągłymi wieżyczkami schodowymi i wąskimi neoromańskimi oknami. Jednokalenicowy, dwuspadowy dach kryje nawę główną i prezbiterium, nad nawami bocznymi pulpitowy. Do naw bocznych przylegają zamknięte trójbocznie kaplice, a do prezbiterium kaplica i zakrystia.

Wnętrze to mieszanka stylów: neoromańskiego, neogotyckiego, zakopiańskiego Stanisława Witkiewicza i góralskiego oraz tak zwanego sposobu zakopiańskiego. Nawy i prezbiterium kryją sklepienia krzyżowe. Janusz Kotarbiński wykonał piękną polichromię na ścianach prezbiterium, przedstawiającą góralską interpretację Ośmiu Błogosławieństw, gdzie wśród postaci można wypatrzeć hrabiego Władysława Zamoyskiego i księdza Józefa Stolarczyka. Polichromia na sklepieniu prezbiterium jest dziełem Piotra Nizińskiego, ucznia Jana Matejki. Witraże z zewnątrz osłonięte kratami zaprojektował Stanisław Witkiewicz. Ołtarz główny z 1903 roku, dzieło Kazimierza Wakulskiego, to barwny, realistyczny tryptyk z rzeźbą Świętej Rodziny. Wakulski wykonał też ambonę, chrzcielnicę i drewniane stalle. W nawach bocznych znajdują się ołtarze ze Szkoły Przemysłu Drzewnego, projektu Stanisława Witkiewicza zmienionego przez Edgara Kovatsa.

Cennym zabytkiem w stylu zakopiańskim jest kaplica świętego Jana Chrzciciela, projektu Stanisława Witkiewicza z 1899 roku. Jej wnętrze utrzymane jest w ciemnozielonej i niebieskiej kolorystyce, oświetlają ją dwa witraże w odcieniach zieleni. Dziełem Stanisława Witkiewicza jest obraz świętego Jana Chrzciciela na tle Czarnego Stawu Gąsienicowego, z twarzą samego malarza. W kaplicy jest też piec kaflowy, rzeźbione ławy, ambona i konfesjonały.

Na placu przed kościołem stoi drewniany krzyż z koroną cierniową z 1861 roku, a obok kamienna grota Matki Bożej z Lourdes. Otacza go metalowe ogrodzenie z kamiennymi słupkami, w których umieszczono stacje Drogi Krzyżowej.