Facebook link

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Rajbrot - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Rajbrot

Kościół Narodzenia Najświętszej Maryi Panny Rajbrot

Drewniany kościół z zewnątrz.
Rajbrot 43, 32-725 Rajbrot Region turystyczny: Gorce i Beskid Wyspowy
tel. +48 146138040
Piękny zabytek drewnianego budownictwa sakralnego z XVI wieku. Jednonawowy, kryty gontem kościół znajduje się w miejscu centralnym wsi królewskiej Rajbrot położonej w powiecie bocheńskim.

Kościół został zbudowany na początku XVI wieku jako trzeci z kolei we wsi i zachował niemal wszystkie cechy stylowe gotyckiego drewnianego budownictwa sakralnego.

Według tradycji fundatorami pierwszego kościoła z 1262 roku była święta Kinga lub król Bolesław. Druga świątynia stała we wsi 1318 roku w miejscu niżej położonym niż obecny kościół, jak mówi legenda zabrała ją płynąca w pobliżu rzeka i przeniosła do Lipnicy Murowanej. Dzisiejszy kościół zbudowano w 1511 roku.

Drewniany kościół charakteryzuje się konstrukcją zrębową, bryła składa się z szerszej nawy i wielobocznie zamkniętego prezbiterium z zakrystią, oknami od południa. Świątynia kryta jest wysokim, stromym dachem gontowym z wieżyczką-sygnaturką pokrytą blachą. Pod koniec XVI wieku kościół został otoczony sobotami. W latach 1813–1818 Wincenty Dunikowski rozbudował kościół o kamienną kaplicę. W 1863 roku postawiono nową sygnaturkę. W 1880 roku rozebrano soboty, zdjęto ze ścian gonty, kościół oszalowano deskami i spięto klamrami. Tak zmienił on wygląd zewnętrzny ale choć był przechylony nie rozpadł się. Świątynia poważnie ucierpiała w 1914 roku, remontowano ją w 1937 roku.

Ściany i strop we wnętrzu kościoła zdobi figuralno-ornamentalna polichromia z 1879 roku, z renesansowo-barokowymi fragmentami z XVI–XVII wieku. Późnogotyckie portale w nawie mają wykrój oślego grzbietu. We wczesnobarokowym ołtarzu głównym znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej z 1678 roku. Wizerunek przedstawia Matkę Bożą z dzieciątkiem i młodym Janem Chrzcicielem. Co ciekawe obraz na czas mszy jest zasłaniany drugim obrazem. Obydwa barokowe ołtarze boczne pochodzą z XIX wieku. W kościele znajdują się cenne rzeźby drewniane: późnogotycka grupa Ukrzyżowania z XV wieku na belce tęczowej, figura Madonny z Rajbrotu i figurka Chrystusa Zmartwychwstałego. Najcenniejsza figurka w typie Pięknych Madonn z lat 1430–1440 znajduje się w Muzeum Diecezjalnym w Tarnowie. We wnętrzu kościoła zachowała się także drewniana ambona i kamienna chrzcielnica z XVI wieku. W sąsiedztwie kościoła znajduje się dzwonnica z przełomu XVIII i XIX wieku.

 


Brak obiektów w wybranej kategorii.