Facebook link

Kościół św. Andrzeja Apostoła Lipnica Murowana - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Kościół św. Andrzeja Apostoła Lipnica Murowana

Kościół św. Andrzeja Apostoła Lipnica Murowana

Murowany kościół widziany z boku, z zewnątrz.
Lipnica Murowana 39, 32-724 Lipnica Murowana Region turystyczny: Pogórza
tel. +48 146852601
Kościół św. Andrzeja w Lipnicy Murowanej powstał na miejscu świątyni drewnianej. Jego fundatorem był król Kazimierz Wielki.
Według zapisów archiwalnych został on przekazany wiernym dekretem królewskim w dniu 1 VII 1363 roku. Kościół wielokrotnie niszczony przez pożary, mimo przebudowań zachował bryłę gotycką. Jest to świątynia jednonawowa z trójbocznym prezbiterium, kaplicami i wieżą w fasadzie. Szczególnym kultem cieszy się gotycka figurka Matki Bożej z Dzieciątkiem, która być może jest darem Kazimierza Wielkiego.