Facebook link

Muzeum Narodowe Gmach Główny Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Muzeum Narodowe Gmach Główny Kraków

Muzeum Narodowe Gmach Główny Kraków

widok na bryłę Muzeum Narodowego w Krakowie
al. 3 Maja 1, 30-062 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 124335500
fax. +48 124335555
Muzeum Narodowe w Krakowie jest najstarszym i największym muzeum z przymiotnikiem "narodowe" w nazwie w Polsce. Zostało powołane do życia w 1879 r. uchwałą Rady Miasta Krakowa. Do końca I wojny światowej było jedynym wielkim dostępnym dla publiczności muzeum na ziemiach polskich i do dziś pozostaje placówką o największej liczbie kolekcji, budynków i stałych galerii. Zbiory, nad którymi pieczę sprawuje Muzeum liczą ponad 900 tysięcy eksponatów.

W budynku, zaprojektowanym przez Bolesława Szmidta, Czesława Boratyńskiego i Edwarda Kreislera, wznoszonym  z przerwami w latach 1934-1989, znajduje się galeria rzemiosła artystycznego. W dziewięciu salach eksponowanych jest prawie 4 tysiące zabytków. W stylowo zaaranżowanych wnętrzach widzowie mogą podziwiać kolekcję złotnictwa, tkanin, ubiorów, mebli, ceramiki i szkła, a także unikatowy  zbiorów instrumentów muzycznych i judaików. Planowane jest także otwarcie stałej galerii sztuki polskiej XX i XXI wieku. W salach wystaw zmiennych w Gmachu Głównym - zgodnie z misją Muzeum - organizowane są ekspozycje czasowe, prezentujące zarówno dzieła należące do jego zbiorów, jak i wypożyczane z innych placówek oraz stanowiące własność prywatnych kolekcjonerów. Gmach Główny Muzeum to także pracownie (konserwatorskie, plastyczna, fotograficzna), miejsce warsztatowe i sklepik, gdzie można kupić publikacje o sztuce, pocztówki, reprodukcje dzieł sztuki i pamiątki. Muzeum dba tez o dzieci. To dla nich powstają przewodniki, które zaznajamiają je z historią sztuki. Budynek jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.


Powiązane treści