Facebook link

Muzeum Ziemi Wiśnickiej Nowy Wiśnicz - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Muzeum Ziemi Wiśnickiej Nowy Wiśnicz

Muzeum Ziemi Wiśnickiej Nowy Wiśnicz

Wysoki zamek z dwiema okrągłymi basztami oraz wieżą.
Zamkowa 13, 32-720 Nowy Wiśnicz Region turystyczny: Pogórza
tel. +48 146128341
Siedzibą muzeum jest budynek, w którym znajdował się Dom Ubogich, założony w 1641 roku przez księcia Stanisława Lubomirskiego dla biednych z terenów gminy Nowy Wiśnicz i okolic. Dziś gromadzi pamiątki związane z regionem, między innymi akta, rękopisy, kopie, afisze, fotografie Wiśnicza.

Zobaczyć tu można oryginalne kajdany więzienne z wiśnickiego więzienia, a także jedyny zachowany przedwojenny, galowy uniform Straży Więziennej. Ale w muzeum miejskim, którego celem jest gromadzenie i dokumentowanie pamiątek z historii ziemi wiśnickiej, jest więcej skarbów. Eksponatem, którym muzeum się chwali jest choćby odnaleziona w 2006 roku, podczas budowy stadionu, XVII-wieczna, bogato ornamentowana lufa armatnia z herbem Szreniawa i inicjałami Stanisława Lubomirskiego. Ta wiśnicka lufa armatnia jest jedną z czterech, a zarazem najstarszą z zachowanych, kiedyś należących do rodu; pozostałe znajdują się na Wawelu. Muzeum posiada kolekcję dzieł wiśnickich malarzy: Stanisława Klimowskiego, księdza Stanisława Nowaka, ludowego malarza Mariana Rojka. W dwóch salach prezentowane są projekty pomników wiśniczanina profesora Czesława Dźwigaja, realizowanych w różnych miastach Polski, Stanach Zjednoczonych, oraz w wielu innych miejscach świata. Profesor przedstawia również w muzeum swój bogaty dorobek medalierski, rzeźby o tematyce innej niż religijna, projekty ołtarzy, witraży oraz szkice i rysunki. W 2006 roku ofiarował on także muzeum wiśnickiemu rysunki i szkice Nikifora. Obok Muzeum Ziemi Wiśnickiej stoi pomnik Juliusz Kossaka, urodzonego i ochrzczonego w Nowym Wiśniczu.


Obiekty na trasie