Facebook link

Ruiny Zamku Muszyna - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Ruiny Zamku Muszyna

Ruiny Zamku Muszyna

Zdjęcie ukazujące Muszynę z lotu ptaka. Na środku ruiny zamku na zalesionym wzgórzu.
Muszyna Region turystyczny: Beskid Sądecki i Niski
Zamek zbudowano za panowania Kazimierza Wielkiego na stromym wzgórzu zwanym Baszta lub Zamczysko o wysokości 527 metrów n.p.m., w paśmie Koziejówki, nad zakolem Popradu, w widłach potoków Szczawnik i Muszynka.

Pierwszy drewniany gródek Bolesława Śmiałego stał na szczycie pasma Koziejówka w XI wieku. W XIV wieku wzmocniono go kamieniami i obmurowano, zniszczony w XV wieku opuszczono. Zamek na sąsiednim wzgórzu wzniesiono w XIV wieku. Strzegł on granicy i szlaku handlowego biegnącego wzdłuż Popradu na Węgry, mieściła się w nim również komora celna. Do 1474 roku był siedzibą starostów tak zwanego Państwa Muszyńskiego, władanego przez biskupów krakowskich. Po zniszczeniach w czasie najazdu króla węgierskiego Macieja Korwina, został z jego nakazu odbudowany w stylu renesansowym przez mistrza Aleksa z Bardiowa. W tym czasie był już tylko strażnicą graniczną. W XVII wieku spłonął, opuszczony w XVIII wieku popadł w ruinę. W XIX wieku część murów wysadzili poszukiwacze skarbów.

Zamek stał na naturalnie obronnym wzgórzu o stromych stokach. Otaczał go podwójny, kamienny mur z wąskim, długim dziedzińcem z czworoboczną, oszkarpowaną wieżą bramną. Prostokątny dziedziniec, z głęboką studnią wykutą w skale, zamykał dwór starosty. Od strony grzbietu dostępu bronił przekop ze zwodzonym mostem. Wieża zamkowa stała jeszcze prawdopodobnie w 1908 roku.

W ruinach wielokrotnie prowadzono badania archeologiczne. Mury obronne zabezpieczono w formie ruiny, na częściowo odbudowanej wieży jest punkt widokowy. Naprzeciwko widać nasyp ziemny będący pozostałością gródka z XI wieku.

Na ruinach w 1936 roku, na kamiennym postumencie ustawiono figurę Najświętszej Marii Panny zwanej Matką Boską Dobrej Rady. Dzisiejsza jest już trzecią w tym miejscu i pochodzi z 1992 roku. Odbywają się tu nabożeństwa majowe.

Do ruin można dojść ścieżką spacerową w parku Baszta, przy której znajdują się altany wypoczynkowe, zejść można grzbietem wzgórza obok nasypu ziemnego gródka.


Obiekty na trasie