Facebook link

Sanktuarium Krzyża Świętego Opactwo Cystersów Kraków Mogiła - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Sanktuarium Krzyża Świętego Opactwo Cystersów Kraków Mogiła

Sanktuarium Krzyża Świętego Opactwo Cystersów Kraków Mogiła

Kościół o jasnych ścianach. Przy nim inne zabudowania klasztorne. Przed nim duży plac i ogród klasztorny. W okolicy las, w dali zabudowania Krakowa i most. Krajobraz jesienny..
ul. Klasztorna 11, 31-979 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 126442331
tel. +48 126446992
Sanktuarium Krzyża Świętego w Opactwie Cystersów w Krakowie Mogile powstało 800 lat temu. Jest w nim czczony gotycki krucyfiks Pana Jezusa Mogilskiego.

Cystersów do podkrakowskiej wsi Mogiła w 1222 roku sprowadził z Lubiąża na Dolnym Śląsku, biskup krakowski Iwo Odrowąż. Wkrótce zbudowano tu kamienno-ceglane opactwo z wczesnogotyckim kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i świętego Wacława męczennika. W XIII wieku spustoszyły je napady Tatarów, a w XVII wieku najazd Szwedów. Kościół zbudowano na planie krzyża łacińskiego w cysterskim stylu romańsko-gotyckim, z głównym ołtarzem skierowanym na wschód. Konsekrowano go w 1266 roku. W latach 1536–1538 ściany prezbiterium i zakrystii pokrył freskami brat Stanisław Samostrzelnik. Polichromie w kaplicy Krzyża Świętego pochodzą z XVIII wieku. W ołtarzu głównym widać poliptyk z 1514 roku ze statuą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Boczne ołtarze wykonano w XV wieku, stalle w XVIII wieku, a współczesne witraże w 1947 roku. Sklepienie nawy głównej po pożarze w 1708 roku odbudowano w stylu barokowym. W 1780 roku przebudowano fasadę i kruchtę kościelną. W krypcie, przy wejściu do kaplicy Cudownego Pana Jezusa, pochowani są dobrodzieje klasztoru, zakonnicy i opaci. W kaplicy znajduje się gotycki krucyfiks słynący z łask Pana Jezusa Mogilskiego, czczony od XIV wieku. O długiej tradycji jego kultu świadczy ogromna ilość wot widoczna na ścianach i bruzdy wyżłobione w posadzce przez podchodzących na kolanach pielgrzymów. Wierni przybywają do Sanktuarium w Opactwie Cystersów także ze względu na relikwie Krzyża Świętego. W opactwie koniecznie trzeba zwiedzić: bazylikę z kaplicą Krzyża Świętego, krużganki klasztorne, kapitularz, miejsce wspólnej pracy, zwane fraternią, kaplicę opacką oraz klasztorne ogrody. Główne uroczystości w sanktuarium przypadają na dzień 14 września w święto Podwyższenia Krzyża Świętego.


Obiekty na trasie