Facebook link

Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych Płoki - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych Płoki

Sanktuarium Matki Bożej Patronki Polskich Rodzin Robotniczych Płoki

Biały kościół z wysoka wieżą widziany z góry.
ul. Główna 2, 32-543 Płoki Region turystyczny: Jura Krakowsko- Częstochowska
tel. +48 326137163
To jeden z ważniejszych obiektów kultu maryjnego w Małopolsce. W sanktuarium czczony jest obraz Matki Bożej pochodzący z XV wieku, do którego od średniowiecza przybywają pielgrzymki górników. Tu także znajduje się grób zamordowanego w 1946 roku księdza Michała Rapacza, którego proces beatyfikacyjny toczy się w Stolicy Apostolskiej.

Parafię z drewnianym kościołem utworzono w 1314 roku, później w jej miejscu stanął kościół murowany. Świątynia miała różne losy, wraz z plebanią spłonęły w 1793 roku, a w latach 1811–1813 zbudowano nowy kościół z trzema ołtarzami. Kościół i plebanię rozbudowywano i remontowano w XIX wieku. W 1856 roku zamontowano organy. Obecne sanktuarium wybudowano w latach 1949–1951 i nawiązuje ono wyglądem do poprzednich świątyń. Otacza je mur, którego fragmenty pochodzą od XVI do XIX wieku, z bramą z XIX wieku. W obiekcie znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej zwanej Płocką, namalowany w XV wieku przez nieznanego artystę w stylu bizantyjskim, na desce pokrytej płótnem. Obraz w Polsce jest jednym ze starszych wizerunków Madonny. Koronowano go w 1982 roku. Miejscowość Płoki znajduje się na terenach górniczych, w okolicy Olkusza, Chrzanowa, Jaworzna i Trzebini. Do dziś do obrazu najczęściej pielgrzymują górnośląscy górnicy, szczególnie na uroczystą mszę świętą w niedzielę poprzedzającą święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny dnia 8 września, po której odbywa się tygodniowy odpust. Poza tym pielgrzymi odwiedzają grób miejscowego proboszcza księdza Michała Rapacza, który żył w latach 1904–1946. Ksiądz Rapacz podczas wojny współpracował z Armią Krajową, pomagał też później żołnierzom ukrywającym się przed UB. Nie godził się z powojenną rzeczywistością,o czym odważnie i gorliwie głosił. Ksiądz Rapacz otrzymywał pogróżki, ale nie chciał się ukrywać ani uciekać. Został zamordowany przez nieznanych sprawców, być może powiązanych z władzami komunistycznymi.


Obiekty na trasie