Facebook link

Żydowskie Muzeum Galicja Kraków - Obiekt - VisitMalopolska

Powrót

Żydowskie Muzeum Galicja Kraków

Żydowskie Muzeum Galicja Kraków

Kazimierz
Dajwór 18, 31-052 Kraków Region turystyczny: Kraków i okolice
tel. +48 124216842
Celem tej instytucji jest budowanie mostów między Polakami i Żydami, walka ze stereotypami i upamiętnienie ofiar Holokaustu. Żydowskie Muzeum Galicja, które powstało w sercu żydowskiej dzielnicy Kazimierz, ma pomagać zrozumieć historię obojga narodów.

Żydowskie Muzeum Galicja powstało w starym, przedwojennym młynie. Stała wystawa, na którą zaprasza krakowian i turystów, składa się z dwóch bloków tematycznych: Śladami Pamięci, Pamięć Niedokończona oraz Dziesięć Polskich Miast – Dziesięć Żydowskich Historii. Pierwszy blok tematyczny to efekt dwunastoletniej współpracy pomiędzy Chrisem Schwarzem i Jonathanem Weberem (byłym Przewodniczącym UNESCO do spraw Studiów Żydowskich i Międzywyznaniowych) i pozwala na nowe spojrzenie na kwestie żydowskiej przeszłości. Wystawa to fotografie miejsc, ludzi, symboli, to historie i opowieści. Podzielona jest na pięć sekcji, do której zaliczamy: Świadectwo ruin, Żydowska kultura, jaką niegdyś była, Holokaust. Miejsca zagłady , Jak zapamiętywana jest przeszłość , Ludzie tworzący pamięć . Pamięć Niedokończona to wystawa wpisująca się w plan Żydowskiego Muzeum Galicja, jakim jest rozszerzenie odważnego spojrzenia na żydowskie dziedzictwo i na całą historyczną Galicję, także jej wschodnią część należącą dziś do Ukrainy. Trzecia stała wystawa opiera się na relacjach i rodzinnych fotografiach dziesięciorga polskich Żydów. Wszyscy urodzili się w pierwszych dekadach XX wieku, dorastali lub wchodzili w dorosłość w międzywojennej Polsce. Pochodzili z różnych miast i z różnych środowisk – ich rodziny reprezentowały całą niezwykłą różnorodność polskich społeczności żydowskich przed II wojną światową. Świat, który znali, rozpadł się we wrześniu 1939 roku. Muzeum gości również wystawy czasowe oraz organizuje wydarzenia propagujące wiedzę o żydowskiej przeszłości w Polsce.


Obiekty na trasie